Vårt Land:

Klart flertall for aktiv dødshjelp og surrogati

Norske velgere blir stadig mer liberale i moralske og etiske spørsmål, viser valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning.

Foster på ultralyd. Foto: Lise Åserud / NTB
Foster på ultralyd. Foto: Lise Åserud / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Trenden er tydelig i den undersøkelsen Institutt for samfunnsforskning gjennomførte etter stortingsvalget i 2021, skriver Vårt Land.

Ved stortingsvalget i 2017 var det så vidt flertall – 50 prosent – for at aktiv dødshjelp burde tillates. Fire år senere var andelen vokst til 58 prosent.

Påstanden «det bør bli tillatt å bruke surrogatmor for å bære fram et barn i Norge» samler for første gang et klart flertall av velgerne: 56 prosent. Fire år tidligere støttet 44 prosent tilsvarende utsagn.

63 prosent av Høyres og 59 prosent av Aps velgere er «helt enig» eller «nokså enig» i at aktiv dødshjelp bør tillates.

– Valgundersøkelsen viser påfallende liberale holdninger blant velgerne, og den viser klare endringer, sier Johannes Bergh, som har ledet valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning.

Men liberaliseringsbølgen har ikke nådd KrF-velgerne. Nær halvparten – 49 prosent – mener at «abort bare bør tillates dersom kvinnens liv og helse er i fare». Færre enn en av fem KrF-velgere støtter prinsippet om selvbestemt abort.

1562 personer er intervjuet i undersøkelsen.