Karantenehotellene: Full forvirring om reglene

Beboere på karantenehotell får beskjed om å holde seg i nærmiljøet og ikke gå inn i butikker. Ikke hjemlet, fastslår Justis- og beredskapsdepartementet.

Park Inn by Radisson Oslo Airport ved Oslo Lufthavn. Foto: Annika Byrde / NTB
Park Inn by Radisson Oslo Airport ved Oslo Lufthavn. Foto: Annika Byrde / NTB Vis mer
Publisert

Du kan gå turer ute, men du må holde deg i nærområdet. Det er ikke tillatt å besøke butikker.

Det er beskjeden NTBs journalist får ved innsjekking på karantenehotellet Park Inn, et steinkast fra Oslo lufthavn.

Ved inngangen er det en liste der du må skrive når du går ut, og når du kommer tilbake. Det er Ullensaker kommune som har lagt fram skjemaet.

«Du kan være ute i 2 timer», opplyses det.

Men er beboere på karantenehotell egentlig bundet av disse reglene? Der spriker svarene.

Uten hjemmel

Justis- og beredskapsdepartementet gjør det klart at flere av reglene mangler juridisk grunnlag:

«Det er ikke hjemlet å begrense til turer til nærmiljøet. Folk kan være ute og gå på butikken. Men det er kommunene som må svare for de konkrete forholdene», skriver departementet i en epost til NTB.

– Jeg forstår at folk reagerer dersom det er slik at man har fått feil informasjon. Samtidig har jeg forståelse for at det kan være et komplisert regelverk å forholde seg til, utdyper statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

Han viser til at regjeringen har sendt ut et rundskriv for å redegjøre for reglene.

Viser til rundskriv

Det er Ullensaker kommune som har ansvaret for karantenehotellene ved Oslo lufthavn.

Kommunen begrunner praksisen i Ullensaker med nettopp rundskrivet:

– Dette rundskrivet pålegger oss en plikt til å påse at gjestene oppholder seg på hotellet og ikke har nærkontakt med andre enn dem de eventuelt gjennomfører karantenen sammen med, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg.

Hun vedgår at det er en åpning for at man kan oppholde seg utenfor hotellet.

– Men det forutsetter at man kan unngå nærkontakt med andre. Å gå på butikken er nok i utgangspunktet ikke forenlig med dette, sier hun.

Åpning for kontroller

Selve rundskrivet sier ingenting om besøk i butikker.

I rundskrivet står det heller ikke noe om hvor eller hvor lenge man kan oppholde seg ute.

Tvert imot presiseres det i rundskrivet at man kan oppholde seg utenfor oppholdsstedet «så lenge man unngår nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med under karantenen».

I rundskrivet påpekes det likevel at kommunen må kunne føre kontroll:

«Kommunene skal, på bakgrunn av hotellenes oversikt over personer som er i innreisekarantene, kunne kontrollere at de oppholder seg på hotellet.»

Forskriftsfestede plikter

I covid-19-forskriften, som ligger til grunn for rundskrivet, defineres nærkontakt som «kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter».

Personer i innreisekarantene, fastslås det videre, «kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med».

Utover dette gjelder disse reglene:

* De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.

* Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, unntatt fra karantenehotellet til et annet karantenested. De som er over 12 år, skal da bruke munnbind.

Frivillige råd

Helsemyndighetene har i tillegg gitt flere råd for innreisekarantene, men disse er man ikke pliktig til å følge.

Ifølge rådene bør man ikke:

* foreta reiser innenlands

* oppholde seg på steder hvor det kan bli vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

* oppsøke offentlige steder som butikker, apotek og kafeer med mindre man må gjøre helt nødvendige ærender

* ha besøk

Ordningen med karantenehotell ble lørdag avviklet for personer som har vært på reise i EØS og Schengen, men gjelder fortsatt for personer som har vært på reise i andre land, inkludert Storbritannia.

(©NTB)

Mer om