Jordmødrene jobber døgnet rundt - i en hel uke

5360 malawiske kvinner dør hvert år på grunn av komplikasjoner under svangerskap og fødsel. Jordmor Mercy Meja jobber en uke i strekk - uten søvn - med minst fem fødsler i døgnet.

Lilongwe (NTB-Marte Christensen): På fødestua i Malawi får Esterys nyfødte antiretroviral medisin som skal minske faren for hivsmitte mellom mor og barn, av en jordmor som ikke har sovet på en uke. Mercy Meja er eneste sykepleier og jordmor på vakt på klinikken denne uken, og jobber døgnet rundt. I gjennomsnitt tar hun imot fem barn hver dag. Enkelte dager kan det være så mange som ti. Komplikasjoner under graviditet og fødsel er årsak til de fleste dødsfall blant kvinner i fruktbar alder i fattige land. Disse problemene er det statsminister Erna Solberg skal snakke om i Sør-Afrika tirsdag. Der skal hun holde et innlegg på den internasjonale helsekonferansen «Maternal, Newborn and Child health». Samme dag skal hun videre til Malawi. Senere avgjør Solberg (H) om hun vil gå videre med forgjenger Jens Stoltenbergs støtte til prosjektet som Mbela-klinikken er en del av.

Resultatbasert støtte

Klinikken, hvor den 32 år Estery fødte, nyter godt av støtte fra et norsk-tysk pilotprosjekt. Målet er å komme nærmere FNs tusenårsmål om å få ned mødredødeligheten med tre firedeler fra 1990 til 2015. Et mål som har syntes fjernt i mange land. Strategien er «resultatbasert finansiering» – enkelt sagt betaling per vellykket fødsel på klinikk. – I motsetning til tradisjonell bistand hvor man gir midler til infrastruktur, jordmødre, leger og så videre, så forsøker vi å belønne resultater, forklarer Patric Rudolph, prosjektansvarlig fra de tyske bistandsmyndighetene i Lilongwe til NTB.

Mødrene får «cash»

Kvinnene får penger for å komme til sykehuset og føde. Pengene dekker transporten, mat i to dager og teppe og andre nødvendigheter til barnet. Sykehuset får belønning for å levere et godt tilbud til de gravide og fødende. Dette er ment å motivere både dem som gir og dem som mottar fødselsomsorg. Etter en treg start kom prosjektet i gang i 2013.

Virker skjerpende

Mercy Meja er så trøtt at hun spør om hun kan sette seg under det korte intervjuet med NTB. Hun mener at prosjektet har skjerpet jobben som blir gjort ved sykehuset, og at det har betydd mye for arbeidshverdagen. – Med det nye finansieringssystemet prøver vi å følge alle standardene for å hindre at mødre og nyfødte dør på dette sykehuset, sier Meja. Før kunne det være slik at man bare ville få jobben gjort og bli ferdig.

Bonus

Helsearbeiderne får bonus etter hva enheten har oppnådd hver sjette måned. Maksimalt kan helsestasjonen oppnå en sum tilsvarende 1.400 kroner. 40 prosent går til hele sykehuset, så innsatsen på fødeavdelingen ikke skal gå på bekostning av andre helsetjenester. 60 prosent går til fødeavdelingen, hvorav to tredeler fordeles som bonus på de ansatte og 30 prosent går til forbedringer på avdelingen. Fødeavdelingen har kunnet investere i nødvendig utstyr – for eksempel graviditetstester. – Vi har også kjøpt gardiner som deler av rommet mellom de tre sengene på fødestua, og vi har kjøpt såpe og desinfeksjonsmiddel, forteller Meja. Selv fikk hun 265 kroner første gang og 531 kroner sist gang. Et kjærkomment tilskudd til årslønnen på 15.000 kroner.

Svakheter

Så langt har 2.652 malawiske kvinner deltatt i prosjektet. Estery får imidlertid ikke støtte. Hun sogner ikke til distriktene som pilotprosjektet omfatter. Likevel kom hun. Ifølge Patric viser dette en av svakhetene ved prosjektet. – Over 70 prosent av malawiske kvinner fødte allerede på sykehus eller fødestuer før prosjektet kom i gang. Nå betaler vi rundt 5 dollar til hver kvinne, selv til kvinner som uansett ville kommet. Hvis vi hadde gjennomført dette i hele Malawi, som har 800.000 fødsler i året, ville det kostet 4 millioner dollar. 70 prosent av midlene ville gått til kvinner som uansett ville kommet til fødestuene, sier han. Nå venter han på resultatene av en uavhengig evaluering, før han kan uttale seg om dette bør gjennomføres i hele landet. Tyskland har allerede bevilget 10 millioner nye euro til videreføring av prosjektet. Norge vil som planlagt vente til evalueringen er ferdig før det tas stilling til om støtten skal fortsette. (©NTB) Malawi SEKS BARN PR KVINNE: I Malawi fødes det 800.000 barn per år og hver kvinne får i gjennomsnitt seks barn. 5360 malawiske kvinner dør hvert år på grunn av komplikasjoner under svangerskap og fødsel. FOTO: Marte Christensen / NTB scanpix Malawi TI BABYER PÅ EN DAG: Jordmor Mercy Meja jobber en uke på og en uke av. De ukene hun jobber er hun eneste sykepleier og jordmor på en helsestasjon som i snitt har fem fødsler per døgn. På enkelte dager kan Meja ta mot ti babyer alene. FOTO: Marte Christensen / NTB scanpix