Jordbruksoppgjøret i havn - bøndene får 1,24 milliarder kroner

Partene i jordbruksoppgjøret er blitt enige om en avtale som gir bøndene 1,24 milliarder kroner. Bøndene krevde opprinnelig en ramme på 1,92 milliarder kroner.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Avtalen ble presentert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) torsdag ettermiddag.

– Vi har forhandlet fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Jeg er glad for at det blir inngått ei avtale med et samlet jordbruk. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for jordbruket og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet. Den er godt balansert, både når det gjelder de ulike produksjonene og regioner.

– For meg har det også vært viktig å styrke Dette er viktige ordninger for familiejordbruket og for unge som vurderer å gå inn i jordbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).