Italia har begjært mulla Krekar utlevert

Justisdepartementet mottok onsdag den formelle begjæringen fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent mulla Krekar.

Utleveringsbegjæringen er unntatt offentlighet, opplyser departementet.

Begjæringen er vurdert av departementet og er oversendt Riksadvokaten for videre behandling.