Hver tiende innbygger i Norge er utenlandsk statsborger

Dobbelt så mange som i 2007.

Nå har 9,9 prosent av befolkningen utenlandsk statsborgerskap, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2007 var 238.300 utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Det utgjorde 5,1 prosent av folketallet. Per 1. januar i år var 512.200 utenlandske statsborgere bosatt i Norge, som utgjør en andel på 9,9 prosent av alle landets 5.165.800 innbyggere, ifølge SSB. I Oslo bodde det per 1. januar i år 102.000 utenlandske statsborgere, 15,8 prosent av hovedstadens totale innbyggertall. Lavest andel utenlandske statsborgere er det i Nord-Trøndelag med under 6 prosent.
Polakker utgjør den største gruppen utenlandske statsborgere, med svensker på andreplass og litauiske statsborgere på tredjeplass. Disse tre nasjonalitetene utgjør til sammen 178.200 av de 512.200 utenlandske statsborgerne i Norge. Folketallet økte med 56.700 i fjor. Det var folkevekst i alle fylkene, men brutt ned på kommunenivå var det vekst kun i 284 av landets 428 kommuner. I 138 kommuner var det nedgang og i seks kommuner var tallet uendret fra 2013. Flest eldre er bosatt i Hedmark og færrest eldre i Oslo. Det ble født 59.100 barn i Norge i fjor, 100 flere enn året før. 40.400 personer døde, en nedgang på 900 fra 2013. (©NTB)