Høyre og Frp uenige om dyrepoliti

Må ikke gå utover andre politisaker, mener Høyre.

Onsdag ble det kjent at regjeringen vil teste en ordning med dyrepoliti i Norge. Men de to regjeringspartiene er uenige om hva prøveprosjektet egentlig innebærer. Høyres justispolitiske talsmann, Anders Werp, sier til Nationen at pilotprosjektet ikke skal gå ut over andre saker som politiet jobber med. Det står i sterk kontrast til Frps syn om at det må avsettes dedikerte politifolk som etterforsker dyrekriminalitet. Prøveprosjektet skal settes i gang i Sør-Trøndelag, og politimesteren i fylket, Nils Kristian Moe, sier til avisen at det blir vanskelig å jobbe med dyrekriminalitet uten å nedprioritere andre områder. – For å få gjort noe med bestemte områder må det være folk som jobber spesifikt med det. Hvis ikke vil sakene som omhandler dyrekriminalitet veldig ofte forsvinne i andre saker som der og da oppfattes som mer alvorlige, sier Moe.

- Viktig å støtte Frp

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, mener dette illustrerer den politiske uenigheten i regjeringen. – Fremover blir det viktig å støtte Frp, som kjemper for dyrevern i regjeringen, sier Kleveland. Arbeidsgruppen som bestemmer hvordan pilotprosjektet skal gjennomføres, leverer sin innstilling i april. (©NTB)