Høyesterett: Ikke grunnlag for forvaringsstraff etter Nav-drapet i Bergen

Høyesterett mener det ikke var grunnlag for forvaringsstraff etter Nav-drapet i Bergen i 2021. De setter isteden straffen til 21 års fengsel.

Politiet i arbeid ved Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen etter drapet i 2021. (Foto: Torstein Bøe / NTB)
Politiet i arbeid ved Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen etter drapet i 2021. (Foto: Torstein Bøe / NTB) Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

– Forvaring kan bare idømmes dersom fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet. I dommen kommer Høyesteretts flertall til at dette vilkåret for forvaring ikke er oppfylt, og straffen settes til fengsel i 21 år, heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Det er dog dissens om konklusjonen.

– Flertallet legger særlig vekt på at drapsmannen ikke tidligere har begått alvorlige lovbrudd. Det er på den bakgrunn knyttet stor usikkerhet til faren for nye alvorlige lovbrudd etter soning av en lang fengselsstraff. Mindretallet på to dommere mener at fengselsstraffen på 21 år ikke vil gi tilstrekkelig vern av samfunnet, særlig ut fra karakteren av de lovbruddene mannen nå er dømt for, heter det.

Mer om