Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke

Eirik Jensen må belage seg på en ny runde i lagmannsretten etter at Høyesterett har avvist anken.

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble den tidligere politimannen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.

Høyesterett er av en annen oppfatning. I begrunnelsen viser de til at de ikke kan se at lagmansrettens tilsidesettelse ikke er bygget på feil lovtolkning, slik Elden har anført i sin anke. De finner heller ikke feil med lagmannsrettens saksbehandling.

– Det var derfor ikke noen feil ved lagmannsrettens beslutning. Etter dette er ankeutvalgets konklusjon at anken må forkastes, skriver de.

Dermed går det mot en ny rettssak, denne gang uten jury og med nye dommere. Det er usikkert om denne vil skje etter de gamle reglene, med tre fagdommere og fire lekdommere, eller etter den nye ordningen, med to fagdommere og fem lekdommere.