Horne vil kutte rett til barnetrygd utenfor Norge

Nytt forslag på høring.

Foreldre som oppholder seg med barn i utlandet i mer enn tre måneder, kan miste rett til barnetrygd, hvis forlaget fra barneminister Solveig Horne (Frp) blir godkjent.


I forslaget som onsdag ble sendt på høring, foreslår Horne å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold på over tre måneder. I dag er denne perioden satt til seks måneder.


Horne mener det er et problem at skolebarn som i lengre perioder sendes ut av landet, mister undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø.


– Foreldre står fritt til å velge utdanningsløp for sitt barn, og utenlandsopphold kan styrke barns identitet og tilhørighet til opprinnelseslandet. Men utflytting fra kjente omgivelser og returen til klasserommet i Norge kan være problematisk. Dette gjelder spesielt for barn med annet morsmål enn norsk. Jeg mener det er uheldig, først og fremst for integreringen av den enkelte elev i den norske skolen, sier Horne.


Høringsfristen er satt til 30. oktober 2015. (©NTB)