Hevdet Høyre var imot oljefondet. Det er faktisk helt feil

Oljefondet var Høyre-regjeringen sitt forslag.