Hevder norske hjelpe­organisasjoner nekter å fortelle hva de bruker millioner av kroner på. Det stemmer ikke

Dette går pengene til i Syria.