Her er regjeringens nye krafttiltak

Nye tiltak skal hindre kraftkrise. Strømeksporten skal bremses når vannstanden er under et visst nivå.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) informerer om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft. Foto: Terje Pedersen / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) informerer om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert

Følg Sol på Facebook!

Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse forsyningssikkerheten for kraft.

– Vi skal holde igjen på vannet i magasinene ved utsikter til knapphet. På den måten reduserer vi eksporten, sa Støre.

Statsministeren understreker at vi ikke kan ta det for gitt at vi har strøm 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

– Vi skal ha kontroll med at vi har nok kraft i Norge. Selve bunnplanken for dette er vår egen forsyningssikkerhet. Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten, og vi skal ha nok kraft til industrien vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere tiltak

Den nye styringsmekanismen består blant annet av følgende tiltak:

* lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft

* krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner

* adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Brukes unntaksvis

Energimyndighetene har allerede i dag adgang til å gripe inn i hvordan produsentene disponerer vannet i magasinene i en rasjoneringssituasjon. Nå legges det opp til at myndighetene kan gripe inn noe tidligere.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier staten altså har adgang til å strupe eksporten i gitte, alvorlige situasjoner, men han understreker at det er et virkemiddel som bare kan brukes helt unntaksvis.

Adgangen til å gripe inn skal kun gjelde i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi, og når det er tydelig at produsentenes risikovurdering avviker klart fra myndighetenes.

Arbeidet med å formalisere ordningen starter umiddelbart. Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag fått i oppdrag å starte forskriftsarbeidet, og Olje- og energidepartementet starter med lovarbeidet. Ordningen skal ses i sammenheng med eksisterende virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS).

– Situasjonen vi nå ser i energimarkedene i Europa, kan strekke seg over lang tid. Energimyndighetene vil derfor vurdere kraftsituasjonen løpende og ta i bruk de ulike trinnene i mekanismen når behovet skulle tilsi det, sier Aasland.

Mer om