Her er Ernas svar til Camilla

- Jeg vil takke deg for at du sier fra.

Rullestolbruker Camilla Stenslettens åpne brev til Erna Solberg har engasjert mange. Nå har Erna Solberg svart på brevet, og publisert en kopi av det på sin Facebook-side.

Her er hele Erna Solbergs svar til Camilla:

Kjære Camilla, Takk for at du deler historien din med meg. Takk for at du er så åpen om dine utfordringer i hverdagen. Ditt mot og pågangsmot er til inspirasjon for andre. En av de viktigste grunnene til at jeg er engasjert i politikk, er et ønske om at flere skal få mulighet til å mestre livet sitt. Derfor prioriterer regjeringen tiltak for at vi skal ha et sikkerhetsnett i samfunnet som står klart når vi trenger det. Det er riktig at barnetillegget for noen kan bli mindre dersom regjeringens forslag blir vedtatt. Vi mener det er riktig å standardisere barnetillegget for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag er det slik at man får et betydelig høyere barnetillegg som uføretrygdet enn når man går på arbeidsavklaringspenger. Det gjør at det for noen vil være mer lønnsomt å gå til uføretrygd, enn ut i arbeid. Det er også noen som kunne jobbet noe, men som kan tape penger på å være i arbeid på grunn av barnetillegget. I dag er det en del på uføretrygd som ikke får noe barnetillegg, som som vil få dette med den nye ordningen. Som mor vet jeg at det koster å ha barn. Vi må kjøpe utstyr, klær og mat til ungene våre, og i småbarnsperioden kan det være tøft for mange. Det er derfor det er et eget tillegg til uføretrygden for de som forsørger barn. Dette tillegget forsvinner ikke, men det blir et standardisert tillegg. Det betyr at de som i dag ikke får barnetillegg vil få dette med den nye ordningen, mens noen vil få redusert barnetillegg. Jeg forstår at dette kan være vanskelig. Vårt forslag innebærer derfor endring først fra 1. januar 2016 og vil gradvis trappes ned til det standardiserte barnetillegget får full virkning fra 1. januar 2019. Jeg kan ikke love deg en annen løsning. Men jeg vil takke deg for at du sier fra. Når vi utvikler politikken vår, er vi helt avhengige av å snakke med folk. Det bidrar du til med din historie. Hilsen Erna Solberg