Annonse

Frykter rabies på gatehunder som kommer til Norge

Selv om de er vaksinert.

Mange av de rabiesvaksinerte gatehundene som er importert fra Øst-Europa til Norge, kan være smittefarlige likevel, viser en undersøkelse.

Ifølge Aftenposten har over halvparten av gatehundene som kommer til Norge fra Øst-Europa ingen beskyttelse mot rabies, selv om de har papirer på obligatorisk vaksine.

Vaksinen har liten effekt på hunder som allerede er smittet, viser undersøkelsen som Veterinærinstituttet har gjennomført på oppdrag for Mattilsynet.

Undersøkelsen er fra 2013, men publiseres nå i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Veterinary Record, som tilhører British Medical Journal Group.

Undersøkelsen viser at hver femte hund med vaksineattest har så lite antistoffer i blodet at det er tvilsomt om de i de hele tatt er blitt vaksinert.

Ifølge avisen vekker resultatene av undersøkelsen internasjonal oppsikt og blir trolig et viktig argument for fagfolk og nasjonale myndigheter som ønsker å skjerpe EUs regelverk for transport av kjæledyr over landegrensene. (©NTB)