Frp vil tillate pepperspray

Politiet kan ikke stoppe enhver voldtekt, sier forslagsstilleren fra ungdomspartiet FpU.


Et enstemmig landsstyre i Frp går inn for å tillate pepperspray.


Ett av argumentene er at pepperspray «er et av få midler som kan lamme en overgrepsperson, uavhengig av om brukeren er langt mindre fysisk kapabel», heter i forslaget, ifølge Stavanger Aftenblad.


Det var FpU-leder Atle Simonsen som la fram forslaget som ble vedtatt i helgen, og han synes timingen er god.


– Kvinnedagen er et godt tidspunkt for å ta et standpunkt for at jenter bør bli satt i bedre stand til å forsvare seg mot overgrepsmenn. Vi anerkjenner at det ikke alltid er like trygt overalt i samfunnet vårt, og at politiet ikke kan stoppe enhver voldtekt, sier Simonsen. Han mener bruk av pepperspray bør legaliseres og at apoteket kan være et passende utsalgssted.


– Det er bedre at jenter som føler seg utrygge i dag, kan få et selvforsvarsmiddel, i stedet for at folk skal bære kniv eller bli bøtelagt hvis de får tak i dette på ulovlig vis, sier Simonsen.Legg til sol_no på SnapChat