- Frp har dette som kampsak, mens deres egne velgere er imot

I slutten av måneden leverer regjeringen sitt lovforslag om snøscooterkjøring til Stortinget.

En ny undersøkelse viser imidlertid at flertallet av velgere i alle partier er kritiske til forslaget.

Undersøkelsen om standpunkt i spørsmålet om fornøyelseskjøring med snøscooter er gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Norsk Friluftsliv.

Tallene viser at flesteparten av regjeringspartienes egne velgere er negative til lovforslaget, som skal legges fram for Stortinget 28. november.

Blant Høyres velgere er 51 prosent imot fri snøscooterkjøring i norsk natur, mens 30 prosent ønsker at loven skal godkjennes av Stortinget. Blant Frp-velgerne er et flertallet på 48 prosent imot, mens 32 prosent er positive til lovforslaget.

– Dette viser helt tydelig at regjeringens politikk ikke er en ønsket politikk. Det er derfor alvorlig at de åpner for dette, på tross av at både deres egne velgere og fagmiljøene er imot, sier friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv Siri Meland til NTB.

H og Frp-velgere sier nei

Det er SVs velgere som dominerer nei-siden, med hele 90 prosent av velgerne imot det nye lovforslaget. Resten oppgir at de ikke har tatt et standpunkt i spørsmålet. Arbeiderparti-velgere kommer på andreplass på nei-siden, med 71 prosent av velgere som ikke ønsker mer snøscooterkjøring. For Senterparti-velgere er 61 prosent imot fornøyelseskjøring.

Det er imidlertid en større andel som er positive til lovforslaget blant Høyre og Frps velgere enn i de øvrige partiene, men overraskende nok går nei-siden likevel av med seieren.

– Tallene viser at regjeringen ikke er på sporet av folkeviljen. Frp har dette som kampsak, mens deres egne velgere er imot, sier Meland.

Resultatene er basert på 1.007 intervjuer i et tilfeldig utvalg, som selv oppgir partitilhørighet.

– Ikke mitt Høyre

Mandag gikk seks tidligere miljøvernministre hardt ut mot lovforslaget i en felles kronikk i VG, og sa at de var «sterkt bekymret» for regjeringens forslag.

Kronikken er underskrevet Rakel Surlien (Sp), Thorbjørn Berntsen (Ap), Knut Arild Hareide (KrF), Bård Vegar Solhjell (SV) og Wenche Frogn Sellæg (H).

Sistnevnte sier hun er svært skuffet over sitt eget parti i denne saken.

– Dette er ikke mitt Høyre, slik jeg kjenner det. Derfor er jeg skuffet over at Høyre har latt seg presse til dette av krefter til høyre for Høyre, sier Sellæg til VG.

– Forståelig

Klima- og miljødepartementet skjønner at folk er opptatt av stillhet og ro i naturen, det er vi òg, ifølge statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde (H).

– Det er derfor viktig å understreke at dette tiltaket ikke innebærer frislipp av snøscooterkjøring. Det kan kun kjøres i faste løyper, og disse løypene kan ikke legges i sårbare naturområder. Kommunene er forpliktet til å ta hensyn til støy og friluftsinteresser, sier Lunde til NTB.

Det at et flertall blant Høyres egne velgere er imot såkalt fornøyelseskjøring i norsk natur, forstår statssekretæren godt.

– Jeg skjønner godt at Høyres og andres velgere er opptatt av ro i Norge, derfor fastsetter vi nøye grenser for snøscooterkjøring. Jeg regner også med at de folkevalgte rundt om i landets kommuner vil lytte til at deres velgere er opptatt av stillhet og ro i naturen, og tar hensyn til dette, sier Lunde. (©NTB)