Forsvarskommisjonen: Forsvaret må tilføres 30 milliarder kroner umiddelbart

Forsvarskommisjonen anbefaler en opptrappingsplan der Forsvaret får 30 milliarder kroner umiddelbart, og deretter ytterligere 40 milliarder per år i ti år.

Knut Storberget har ledet forsvarskommisjonens arbeid. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Knut Storberget har ledet forsvarskommisjonens arbeid. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert

– På tross av en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen de senere år, så har norsk offentlighet i begrenset grad tatt inn over seg behovet for et sterkt og fremtidsrettet forsvar, sier forsvarskommisjonens leder Knut Storberget.

Onsdag overrakte han utredningen kommisjonen har jobbet med, til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Storberget sier at forsvarskommisjonen har forsøkt å se ti til tjue år fram i tid når de kommer med sine anbefalinger om hvordan Norge bør prioritere Forsvaret.

– Det er en vanskelig øvelse når vi knapt nok vet hva som skjer i neste uke, sier Storberget.

Ber om kraftig økning i forsvarsbudsjettet

Kommisjonen anbefaler et kraftig løft for forsvarsevnen til Norge og sier at det haster.

Den tredelte opptrappingsplanen de foreslår, innebærer:

* Å øke forsvarsbudsjettet umiddelbart med 30 milliarder kroner på gjeldende statsbudsjett.

* Deretter bør forsvarsbudsjettet få ytterligere med 40 milliarder kroner per år i ekstrabevilgninger i ti år.

* I tillegg må Forsvaret styrkes med en permanent budsjettøkning på 10 milliarder kroner når perioden med ekstrabevilgninger er over, for å sikre balanse mellom investeringer og drift.

Samtidig oppfordrer kommisjonen Stortinget til å inngå et bredt forsvarsforlik.

– Det er både for å sikre folkelig forankring, for å sikre legitimitet, men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet, sier Storberget.

Endret sikkerhetspolitisk situasjon

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram understreker, slik også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort det siste året, at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg kraftig.

– Vi står overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden andre verdenskrig. Det er krig i Europa, autoritære krefter vinner terreng på bekostning av demokratiet, folkeretten brytes, og internasjonale avtaler og spilleregler settes til side, sier Gram.

– De aller fleste av oss trodde at tiden for storskala krig på kontinentet vårt var bak oss, men Russlands overfall på Ukraina viser at det ikke var rett, sier han.

Må satse nå

Det er maktpåliggende å satse på Forsvaret med en gang Om situasjonen blir alvorlig, vil ikke Forsvaret kunne stå mot før bistand fra allierte er på plass, mener Storberget.

– Hva kan konsekvensen for Norge bli dersom regjeringen ikke tar kommisjonens anbefaling om et stort forsvarsløft på alvor?

– Vår oppgave har vært å finne ut hva vi har behov for, og hva det koster. Da sier det seg selv at når kommisjonen har beskrevet en sikkerhetspolitisk situasjon som vi ser på som alvorlig i et ti- til tjueårsperspektiv, så vil jo det kunne innebære betydelig usikkerhet og sikkerhetssvikt om man ikke går i den retningen, sier Storberget.

Kan ikke bevilge oss ut av problemene

Men forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) vil ikke forplikte seg til økte bevilgninger.

– Det er et stort alvor som er beskrevet her i dag. Denne rapporten skal vi gå grundig gjennom, så jeg vil ikke gi min vurdering nå, men vi kan ikke bare bevilge oss ut av de utfordringene vi har. Vi må sikre at ressursene vi bruker, blir brukt effektivt og smart.

Han er likevel enig med Storberget i at det er behov for et betydelig økonomisk løft, men sier hovedsvaret på rapporten først vil komme neste år.

– Regjeringens hovedsvar på kommisjonens rapport vil komme gjennom fremleggelsen av langtidsplanen for Forsvaret neste år, og gjennom de årlige budsjettene, sier Gram.

Før sommeren leverer også totalberedskapskommisjonen sin rapport, og forsvarssjefen gir sitt fagmilitære råd.

Mer om