FN-domstolen ICJ vil behandle folkemordsaken mot Israel

FN-domstolen ICJ gir Israel ordre om å hindre folkemord på Gazastripen, blant annet ved å åpne for nødhjelp, men den gir ikke ordre om våpenhvile.

Dommer Joan Donoghue. (AP Photo/Patrick Post)
Dommer Joan Donoghue. (AP Photo/Patrick Post) Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I fredagens kjennelse konkluderer domstolen med at palestinerne på Gazastripen har rett til å bli beskyttet mot folkemord. Det ble også klart at ICJ ikke vil etterkomme Israels anmodning om å avvise saken.

Det betyr at ICJ, som er FNs øverste juridiske organ, vil fortsette å behandle saken for å vurdere om Israel begår folkemord på Gazastripen. Prosessen kan ta flere år.

Israel har avvist anklagene og kaller saken for meningsløs. Folkemordkonvensjonen ble vedtatt i 1948 i kjølvannet av annen verdenskrig og holocaust. Den skulle hindre at noe lignende skjedde igjen.

– Menneskelig tragedie

Dommerpanelets leder Joan Donoghue redegjorde også for de humanitære konsekvensene av krigen da hun leste opp kjennelsen på vegne av de 17 FN-dommerne.

– Domstolen er fullstendig klar over hvor omfattende den menneskelige tragedien som utspiller seg i regionen, og er dypt bekymret for at liv fortsatt går tapt og den pågående menneskelige lidelsen, sa hun.

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel og anklaget landet for å bryte FNs folkemordkonvensjon på Gazastripen. Etter over tre måneder med krig er over 26.000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter, og sivilbefolkningens lidelser er enorme. På grunn av matmangel sulter en av fire innbyggere, ifølge FN.

– Alle må følge folkeretten

Sør-Afrika ville at ICJ skulle kreve at Israel umiddelbart stanser angrepene i Gaza mens saken behandles, men dette kravet ble ikke etterkommet.

I stedet krever ICJ at Israel gjør alt de kan for å hindre folkemord mot palestinerne i Gaza. De må blant annet sørge for at landets soldater ikke begår folkemord og straffe de som oppfordrer til folkemord.

Domstolen ber i tillegg Hamas legge ned våpnene og frigi alle gisler.

– Alle parter på Gazastripen er forpliktet til å følge folkeretten, heter det i kjennelsen, som ble lest opp av dommerpanelets leder Joan Donoghue.

Israel blir også pålagt å bedre den humanitære situasjonen ved blant annet å slippe inn nødhjelp.

Bindende, men ingen sanksjoner

Kjennelsen er bindende, men domstolen har ingen sanksjonsmulighet. Derfor er det høyst usikkert om Israel vil følge domstolens kjennelse. Den har likevel stor politisk betydning og vil etter alt å dømme legge press på ikke bare Israel, men også landets støttespillere, deriblant USA.

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel med anklager som at landet bryter FNs folkemordkonvensjon på Gazastripen.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste domstol og behandler saker mellom stater.

Krigen startet 7. oktober etter Hamas-angrepet som ifølge Israel tok livet av om lag 1140 mennesker.

Siden er over 26.000 palestinere drept i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter. Store deler av bygningsmassen og infrastrukturen i det palestinske området er ødelagt, og mangelen på mat og annen nødhjelp har ført til store lidelser for de 2,3 millioner innbyggerne

GAZA: Videoklipp publisert av Hamas viser hvordan soldater kommer ut fra tunneler og angriper israelske militærkjøretøy til fots. Reporter: Edward Stenlund. Video: RT / HAMAS Vis mer