Fire av ti opplever økt jobbstress, ifølge undersøkelse

– Myndighetene kan ikke lukke øynene.

Fire av ti har opplevd økt stress på jobb de siste fem årene, viser en undersøkelse fra YS-forbundet Negotia. 35,6 prosent av arbeidstakerne som var med i undersøkelsen, svarer at stresset på jobb har «økt noe», mens 9,5 prosent oppgir at det har «økt mye». Kvinner opplever ifølge undersøkelsen mer stress enn menn. 37,1 prosent av kvinnene svarer at stresset de siste fem årene har «økt noe», og 11,8 prosent svarer at det har «økt mye». Mennene oppgir henholdsvis 33,9 prosent og 7 prosent på de to spørsmålene. Tallene er urovekkende, mener Negotias leder Arnfinn Korsmo. Fagforeningen har ifølge ham opplevd en pågang av medlemmer som tar kontakt på grunn av omstillinger og nedbemanninger på jobb. – Særlig de siste to årene er det ikke bare økt ledighet og press som har bidratt til å skape uro for arbeidstakerne. Det har vært, og er fortsatt, mye som skjer med arbeidstakernes viktigste betingelser som endring av arbeidsmiljøloven og åpning for søndagshandel, sier Korsmo. – Myndighetene kan ikke lukke øynene for at dette stresser mange arbeidstakere. (©NTB)