Fikk historisk dom for gjentatte voldtekter – nå vil han løslates

Mannen som fikk en historisk dom på lovens strengeste straff for en rekke grove voldtekter i 2016, ber om prøveløslatelse. – En enorm belastning, sier advokat.

Det er altfor tidlig å vurdere prøveløslatelse for voldtektsdømte Julio Kopseng, mener statsadvokat Andreas Strand. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
Det er altfor tidlig å vurdere prøveløslatelse for voldtektsdømte Julio Kopseng, mener statsadvokat Andreas Strand. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Vis mer
Publisert

– Det at Julio Kopseng nå begjærer seg løslatt, utgjør en enorm psykisk belastning for alle de kvinnene han er domfelt for å ha voldtatt, sier advokat Trine Rjukan til NTB.

Hun var bistandsadvokat for mange av voldtektsofrene da hovedsakene ble behandlet i rettsvesenet.

– De er av den oppfatning at han aldri vil endre seg, og at han derfor potensielt alltid vil utgjøre en stor fare for alle kvinner han kommer i kontakt med, sier hun.

Tirsdag kommer spørsmålet om løslatelse av Julio Kopseng (46) på rettens bord. Ringerike, Asker og Bærum tingrett har satt av tre dager til behandlingen.

Minstetiden er ute

– Han har sonet minstetiden og begjærer seg derfor prøveløslatt. Når det gjelder soningsprogresjonen og bakgrunnen for begjæringen, så skal vi komme nærmere tilbake til det i retten på tirsdag, sier advokat Heidi Reisvang til NTB.

Hun er forsvareren til mannen som soner lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år – etter å ha blitt dømt for overgrep mot 19 kvinner.

Dommen ble omtalt som historisk fordi ingen tidligere var dømt til like streng straff for tilsvarende forhold.

Lagmannsretten skrev selv i sin dom at den ikke var «kjent med tidligere saker av denne art i Norge av et så stort omfang».

Dømt for flere voldtekter

Den tidligere TV-danseren, artisten og stripperen ble dømt for å ha voldtatt 18 kvinner, ett voldtektsforsøk og for å ha mishandlet sin daværende samboer på det groveste. Voldtektene fant sted over en tolvårsperiode. Retten mente det på domstidspunktet var betydelig fare for at han skulle begå nye seksualforbrytelser og at samfunnet trengte beskyttelse mot ham.

Dommen ble rettskraftig i 2016 da Høyesterett avviste anken hans. Grunnen til at Kopseng kan be om prøveløslatelse allerede etter drøyt sju år, er at han hadde sittet i varetekt i tre år da dommen falt.

Han er siden blitt funnet skyldig i voldtekter mot flere kvinner, men siden han allerede soner den strengeste straffen han kan få, er det ikke blitt utmålt straff for de siste forholdene.

Fortsatt gjentakelsesfare

– Vi mener det fortsatt foreligger betydelig gjentakelsesfare og behov for å verne samfunnet mot Julio Kopseng, sa statsadvokat Andreas Strand til NTB da det i fjor høst ble kjent at Kopseng ber om å få slippe ut.

Han påpekte at tidsrammen for forvaringsstraffen først utløper i 2034.

– De sakkyndige som undersøkte ham i forbindelse med rettsbehandlingene, mente også at det vil være gjentakelsesfare i lang tid, sa Strand.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte under rettsbehandlingene med at Kopseng har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og gjennomgående psykopatiske trekk. Han blir neppe bedre med behandling, ifølge de sakkyndiges vitneprov.

(©NTB)

Mer om