Annonse

- Fattige barn bør få gratis barnehage

Kan hindre atferdsproblemer, mener professor.

Barnehagen kan beskytte barn fra fattige familier mot å få større atferdsproblemer når familiens inntekter går ned, viser ny studie.

Tidligere studier fra USA viser at barnas atferdsproblem øker når lavinntektsfamilier får enda dårligere råd. Nå er denne sammenhengen også undersøkt i Norge, skriver Dagens Medisin.

Dette ble også sammenlignet opp mot de ulike barnepass-tilbudene barna brukte.

– Vi ønsket også å finne ut i hvilken grad barnehager kan være med å beskytte disse barna, sier professor Henrik Daae Zachrisson ved Atferdssenteret og Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo.

Forskerne fant ut at barna som gikk i barnehage ikke fikk økt tilbaketrekkende atferd hvis familien fikk dårligere råd.

– Andre barnepasstilbud som dagmamma, familiebarnehage og barnepark hadde ikke denne beskyttende effekten, sier Zachrisson.

Han peker på at barnehagelærere har mer kompetanse enn ansatte ved de andre tilbudene og at de trolig derfor klarer å hjelpe barna bedre til å unngå å utvikle tilbaketrekkende atferd.

Fordi barnehagen så ut til å ha en beskyttende effekt for deler av atferdsproblemene, mener Zachrisson at barnehagetilbudet må gjøres mer tilgjengelig for de med lavest inntekter.

– Ved å ha et gratis barnehagetilbud til disse barna, eller gratis kjernetid, kunne man beskyttet dem fra økte atferdsproblemer. (©NTB)