Faktisk: Nei, Tesla-biler sliter ikke merkbart på veien

Påstand: Tesla-bilene er 'store, tunge biler som sliter på veien'