Annonse

Fakta om Anders Behring Breivik

Dette er massedrapsmann Anders Behring Breivik.

  • Født 13. februar 1979 i Oslo.

  • Dømt for terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og under AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept og et hundretall alvorlig skadd.

  • Breivik ble i august 2012 dømt i Oslo tingrett til forvaring i 21 år for massemord, for å ha forårsaket en dødelig bombeeksplosjon og for terrorisme.

  • Dommen slo fast at Breivik var strafferettslig tilregnelig. To sakkyndigrapporter konkluderte ulikt, den ene med at han lider av paranoid schizofreni og var utilregnelig på gjerningstidspunktet, den andre konkluderte med at han var tilregnelig.

  • Breivik har siden pågripelsen sonet på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.

  • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

  • Saken holdes i Skien fengsel 15. – 18. mars.


Legg til sol_no på SnapChat