FAKTA: Halloween-drapet

25-åringen som er dømt for det såkalte Halloween-drapet, løslates ikke nå. Her er bakgrunn i saken:

* Natt til 30. oktober 2011 ble Andreas Nilstad (22) knivstukket til døde og Marius Løken (24) påført livstruende skader av en nå 25 år gammel mann etter en halloweenfest i Pilestredet i Oslo. * Alle de fire rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at 25-åringen var psykotisk da han angrep kameratene. * Aktor prosederte på at psykosen skyldtes rus og derfor var selvforskyldt og ba om 16 års fengsel. * Oslo tingrett dømte 30. august 2013 25-åringen til tvungent psykisk helsevern. Riksadvokaten anket ikke tingretts dom. * Ett år etter domsavsigelsen ble mannen friskmeldt av faglig ansvarlig ved Lier sykehus, som har begjært opphør av dommen mot 25-åringen. * Drammen tingrett konkluderte onsdag at det ikke er forsvarlig å løslate 25-åringen.