ESA: Flypassasjeravgiften kan være ulovlig

Flypassasjer-avgiftens unntak for transferpassasjerer kan være ulovlig statsstøtte, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.


I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver ESA at de er blitt gjort oppmerksom på passasjer-avgiften som norske myndigheter har planlagt å innføre allerede fra 1. april i år.


Denne omfatter blant annet et foreslått unntak for transfer- og transit-passasjerer.


ESA skriver at de registrerer at tiltaket, som kan involvere statsstøtte, ikke er forskriftsmessig varslet.


– Hvis det gjennomføres i sin nåværende form, og i en utstrekning som omfatter statsstøtte, vil ESA behandle det som «ulovlig støtte», heter det i brevet.


ESA ber norske myndigheter om å komme med et forhåndsvarsel om flypassasjer-avgiften med henblikk på bekymringene overvåkingsorganet har.