Enige om Fosen-avtale

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet.

Foto: Heiko Junge / NTB
Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Departementet tok i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken. Meklingene har vært ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell.

Det er denne prosessen som nå har ført fram til en avtale mellom partene på Sør-Fosen.

– Fosen-saken har vært krevende for alle parter, og det er ikke tvil om at saken har vært aller mest belastende for de familiene som driver med reindrift på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Jeg er glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsrettet løsning, sier olje- og energiminister Terje Aasland.
– Jeg er glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsrettet løsning, sier olje- og energiminister Terje Aasland. Vis mer

De samiske familiene har levd med konfliktsaken i mange år.

– Jeg er derfor glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsrettet løsning. Mitt håp er med dette at også nye generasjoner kan se muligheten for å videreføre reindrifta på Fosen, sier Aasland.

– Reindrifta sikret i generasjoner

Leif Arne Jåma, som er leder i Sør-Fosen sijte, sier det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon.

– Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og vil arbeide for at vi får en god samisk reindrift, sier han.

Ifølge Jåma er det nå opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen.

– Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier han.

Vetorett

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv, ifølge Olje- og energidepartementet.

«Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Et aktuelt areal må være egnet som vinterbeite og må ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen. På ønske fra partene har staten tatt på seg ansvaret for å gjennomføre en prosess med sikte på å skaffe et slikt tilleggsareal. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Sør-Fosen sijte vinteren 2026/27», heter det i en pressemelding.

Sør-Fosen sijte samtykker til at Fosen Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Storheia til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden.

Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Sør-Fosen sijte får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.

- Ikke løst før alle er blitt enige

– Vi har hatt et godt samarbeid med Sør-Fosen sijte. Vi har vært forberedt på at de kan komme til enighet, og det er godt å høre at de har gjort det, sier Fosen-aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NTB.

Fosen-aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen, her fra en demonstrasjon på Slottsplassen i høst i forbindelse med toårsdagen for høyesterettsdommen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Fosen-aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen, her fra en demonstrasjon på Slottsplassen i høst i forbindelse med toårsdagen for høyesterettsdommen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Vis mer

Hun minner om at det foreløpig ikke er oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

– I Nord-Fosen er det ennå ikke kommet til noen løsning. Det er umulig at Fosen-saken er løst før alle sammen har fått en løsning, sier Hætta Isaksen, som sier det ikke er usannsynlig at det kan komme flere demonstrasjoner.

Hun understreker dessuten at regjeringen nå står overfor et stort etterarbeid.

– Det er en bred enighet om at de må rydde opp etter konsekvensene som denne saken har fått, sier hun.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) sier hun er glad for at Fosen-enigheten nå vil innebære en sikring og utvikling av Sør-Fosen sijtes næring.

Sametingspresident Silje Karine Muotka er glad for Fosen-enigheten. Foto: Terje Pedersen / NTB
Sametingspresident Silje Karine Muotka er glad for Fosen-enigheten. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer

– Jeg er glad for at Sør-Fosen Sijte får tilgjengeliggjort tilleggsareal for vinterbeiter som gjør at de fortsatt kan sikre og utvikle sin næring og kulturutøvelse, sier Muotka.

Hun sier at en avtale om flytting av vinterbeite kun kan skje fordi Sør-Fosen sijte på fritt grunnlag godkjenner det.

– Norske myndigheter kan med andre ord verken pålegge eller presse dem til en slik flytting, sier Muotka.

(©NTB)

Mer om