- En beklagelse på et tidligere tidspunkt ville ikke gjort noen forskjell

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er helt uenig med dem som mener at den eneste løsningen på Fosen-konflikten er å rive de omstridte vindmøllene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom onsdag til Finnmark. Torsdag skal han møte reindriftssamer og Sametinget. Der står Fosen-saken høyt på dagsordenen. Foto: Jan Langhaug / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom onsdag til Finnmark. Torsdag skal han møte reindriftssamer og Sametinget. Der står Fosen-saken høyt på dagsordenen. Foto: Jan Langhaug / NTB Vis mer
Publisert

– Det vi må diskutere, er avbøtende tiltak. Det er vi i tett dialog om nå. Jeg har hørt og sett en lang liste med tiltak, sier han til NTB.

– Men det første avbøtende tiltaket er at vi nå i praksis viser at vi lytter til de erfaringene reindriftssamene har, sier statsministeren.

Støre kom onsdag til Finnmark. Torsdag ettermiddag skal han både møte reindriftssamer og Sametinget og sametingspresident Silje Karine Muotka i Karasjok.

Stor interesse

I Finnmark har Fosen-saken vært den store snakkisen den siste tiden. Det er ventet stort oppmøte foran sametinget, sier nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas til NTB.

Nestleder i Norske Samers Riksforbund Niillas Beaska har store forventninger til statsministerens besøk i Sametinget i Karasjok torsdag. Her deltar han på Fosen-aksjonene i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Nestleder i Norske Samers Riksforbund Niillas Beaska har store forventninger til statsministerens besøk i Sametinget i Karasjok torsdag. Her deltar han på Fosen-aksjonene i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB Vis mer

– Hva forventer dere av Støre?

– Jeg håper han kommer for å lytte. De har jo ikke hørt så veldig godt etter den siste tida, denne regjeringen. Så jeg håper han har åpent sitt og åpne ører, sier Niillas.

– Og det hadde jo vært veldig bra om han kommer med noen nyheter i den høyaktuelle Fosen-saken, legger han til.

Vi ha bedre prosesser

Møtet har vært planlagt i månedsvis, men de illsinte Fosen-demonstrasjonene i forrige uke har gjort striden mellom samiske interesser og næringsinteresser brennaktuell. I Finnmark står konfliktsakene i kø.

Nå vil Støre gjøre sitt for å dempe gemyttene. Fosen-saken står høyt på dagsordenen på møtet i Sametinget.

– Det jeg først og fremst vil ta opp, er hvordan man kan få bedre prosesser rundt areal, kraft og nett, og hensynet til næringer som reindrift og kystfiske, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre kom onsdag til Finnmark, der han blant annet møtte heimevernssoldatene Jherben Clyde Bantolo og Fredrik Karlsen på militærleiren Porsangermoen. Også ordfører i Porsanger Aina Borch (Ap) var med på besøket. Foto: Jan Langhaug / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre kom onsdag til Finnmark, der han blant annet møtte heimevernssoldatene Jherben Clyde Bantolo og Fredrik Karlsen på militærleiren Porsangermoen. Også ordfører i Porsanger Aina Borch (Ap) var med på besøket. Foto: Jan Langhaug / NTB Vis mer

For Støre handler det om å finne balansen mellom tradisjonelle og moderne næringer.

– Regjeringen har fått mye kritikk for måten Fosen-saken er blitt håndtert på. Blant annet blir det hevdet at dere har demonstrert «politisk hjelpeløshet». Det tok 507 dager før dere beklaget. Burde dere ha gjort det tidligere?

– Det er jo en litt teoretisk problemstilling. Vi har som sagt arbeidet med denne saken siden to uker etter at vi kom i regjering, med mål om å legge grunnlaget for et nytt forvaltningsvedtak som kan rette opp det høyesterettsdommen peker på, sier Støre.

– Naturlig å beklage nå

– I lys av den oppmerksomheten og det engasjementet som har vært de siste ukene, var det helt naturlig for oss å beklage for reindriftssamene – at det ble gjort et vedtak i 2013 som i sin konsekvens vil bryte deres menneskerettigheter, føyer han til.

– Men hvorfor kom ikke beklagelsen tidligere?

– Det kan jeg egentlig ikke kommentere, annet enn at vi har vært fullt klar over alvoret i saken. Det er jo ikke vanlig å beklage domstolsbeslutninger, men her var det, slik omstendighetene og engasjementet var, naturlig å gjøre det.

En beklagelse på et tidligere tidspunkt ville uansett ikke gjort noen forskjell, mener Støre.

– Jeg opplever jo at engasjementet kom fordi dette har dratt ut i tid. Og det forstår jeg. Vi skulle gjerne skulle sette at dette hadde gått fortere. Men det bunner jo også i en reell uenighet og uklarhet rundt hva som må utredes for å fatte et nytt vedtak eller komme til en enighet, sier Støre.

Frykter konsekvensen

I Finnmark frykter flere hva som vil skje dersom Fosen-aksjonistene får gjennomslag for at møllene på Fosen må rives. Flere vindkraftprosjekter ligger på vent i Finnmark, som risikerer å få et kraftunderskudd om noen år.

– Hvis det blir politikken, så kan vi ikke få bygd noe ny industri i Finnmark. Det vil bli konsekvensen av Fosen-dommen. Den vil skape presedens. Kan vi ikke ha vindmøller på Fosen, kan vi ikke ha vindmøller her i Finnmark, sier Porsanger-ordfører Aina Borch.

(©NTB)

Mer om