Annonse

Dyrepolitiet fortsetter - får 3 millioner kroner

Regjeringen vil styrke kampen mot kriminalitet mot dyr.Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til videreføring av pilotprosjektet om dyrepoliti, for å styrke kampen mot kriminalitet begått mot dyr.

Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.


Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener at til tross for positive enkelttiltak for dyrene, er ikke dette et reelt løft i statsbudsjettet for dyrevelferd i Norge.


– Bare hittil i år har NOAH anmeldt nærmere 90 saker – av dem kun fem i Sør-Trøndelag hvor dyrepolitiet er. Kompetansen trengs i hele landet, og den trengs raskt, sier leder Siri Martinsen.


Dyrepolitiet er et treårig pilotprosjekt i Sør-Trøndelag politidistrikt, med støtte fra Mattilsynet Region Midt.


Midlene fordeles mellom politiet og Mattilsynet. (©NTB)