Du kan oppdra barna til å bli gode ledere

KOMMENTAR: Hvordan utvikles så talentet – hvor begynner det?

Fedre har et ekstra ansvar. Kvinnelige ledere har generelt et konstruktivt og tillitsfullt forhold til sine fedre, skriver hodejeger Lars Esholdt i denne kommentaren. Illustrasjonsfoto: NTB
Fedre har et ekstra ansvar. Kvinnelige ledere har generelt et konstruktivt og tillitsfullt forhold til sine fedre, skriver hodejeger Lars Esholdt i denne kommentaren. Illustrasjonsfoto: NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Denne kommentaren er en oppfølger. Les første del: Slik er de folkene som blir headhuntet til lederjobber.

Det starter med våre barn og oss som foreldre. Hvilke rollemodeller er vi? En ting er hva de kan og lærer men enda viktigere er det hvem de er og hva som ser ut til å være deres evner, interesser og personlighet.

Vår oppgave som foreldre er ikke å dytte, men å inspirere til at våre barn tør utfolde selvet deres og gi dem mulighet for å komme i kontakt med deres talenter og innerste kamre. Gjennom klokskap å observere hvor interesser manifesterer seg og eksponere våre barn for en vifte av aktiviteter og områder.

Vår oppgave er å gi barna selvverd. Selvtillit kan de få, men ikke selvverd. Vi kan bidra til at de får en god følelse av hvem de er og det er vesentlig når de skal samarbeide med andre i samfunnet og trives med seg selv.

Mange i næringslivet har en høy grad av selvtillit, men hviler denne på et lavt selvverd er selvtilliten skrøpelig fundert og det er kun gjennom en representasjon av begge elementer at en dyktig og sunn lederskikkelse kan tre fram. Selvverd skapes på bakgrunn av selvrespekt, mestring, kjærlighet, frihet, ansvar og tillit.

Vi som fedre har et særlig ansvar over for våre døtre, for erfaring viser at kvinnelige ledere generelt har et konstruktivt og tillitsfullt forhold til deres fedre.

«Insecure overachievers» er et begrep der hyppig benyttes om de unge lovende. De har verdens beste utdannelser og er uhyre intelligente – dog mangler de ofte selvfølelse og selvverd.

Mange tror de besitter dette fordi de i den ytre verden er vellykket, men det handler mer om tilstanden i den indre verden for det er i denne verden at slaget skal stå på lang sikt.

Det er viktig å kunne si til seg selv at «jeg er god nok» og møte verden med freidighet, evne å se de store linjer, prioritering av hastesaker og viktige saker. Som foreldre er det vår oppgave å legge disse grunnstein. Gi våre barn en opplevelse av å være mer enn gode nok.

Det handler ikke om å få 6 i fysikk – det kan læres – det handler om å gi barna lysten til å lære og bli klokere gjennom samhandling med andre. Er det alene døtrene som er smukke og søte og er gutta modige og sterke? Er det kun mor der vasker gulv og far der kjører bilen på verksted eller ordner sykkelen? Det begynner i det små og i de usynlige og uskyldig ting.

Heretter lister disse roller seg inn og integreres i vår bevissthet og historien om oss selv. Jeg tenker at dette er noe av det viktigste vi har både frihet og makt til å gjøre.

Lysten og virketrang er viktige forhold å stimulere og når denne koples med ansvar og utholdenhet så ligger det til rette for utvikling.

Gi dem troen.