Dropper poseavgiften nå

Blir likevel ikke innført 15. mars.

Avgiften på bæreposer blir likevel ikke innført fra 15. mars. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett senere i år.

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2015 ble det besluttet å innføre en avgift på bæreposer av plast og papir fra 15. mars i år. Dette var anslått å skulle gi staten 1 milliard kroner i merinntekt.

Forslaget var sendt på høring, men nå opplyser Finansdepartementet at en slik avgift likevel ikke blir innført førstkommende søndag.

– Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden, besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015, heter det i en pressemelding fra departementet.

Poseavgiften var opprinnelig en del av miljøpakken som Fremskrittspartiet måtte svelge for å få sentrumspartiene med på kuttene i bensin- og bilavgifter. Avgiften skulle etter planen være på 1,50 kroner. (©NTB)