Dobbelt så mange ulv i Norge

I vinter var det omtrent dobbelt så mange helnorske ulver som forrige vinter. Sju valpekull er registrert, og det er ny norsk rekord.

– Det er i vinter registrert til sammen sju valpekull i ulveflokker (familiegrupper) med helnorsk tilhold, i revirene Osdalen, Julussa, Letjenna, Slettås, Flisdalen, Mangen og Østmarka. Seks av dem er født i revir som er mer enn 50 prosent innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen). Det norske bestandsmålet på tre årlige helnorske ulvekull innenfor sonen er derfor nådd, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.


I overvåkingsperioden sist vinter ble det påvist 65-68 ulver som kun oppholdt seg i Norge. 25 ulver er registrert på begge sider av riksgrensen. I fjor ble det påvist bare 33-35 helnorske ulver, mens minst 40 ble påvist i såkalte grenserevir.


Resultatene presenteres i en fersk statusrapport fra overvåkingen av ulv i Skandinavia vinteren 2015-2016. Rapporten er laget av Høgskolen i Hedmark og svenske Viltskadecenter på oppdrag fra Rovdata i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.