DN: Regjeringen åpner for å redde Rygge

I en felles merknad fra regjeringspartiene, Venstre og KrF til revidert budsjett vil regjeringen få i oppdrag å vurdere de private flyplassene Torp og Rygges situasjon, får DN opplyst.

Finanskomitéleder Hans Olav Syversen (KrF) åpner ifølge avisa for at Forsvaret kan få økt kapasitet på Rygge hvis den sivile delen av flyplassen legges ned.

– Det kommer en merknad til revidert budsjett. Det er en omfattende bestilling til regjeringen om å se på flyplasskapasitet, på samfunnsøkonomisk helhet, og likeens på Forsvaret. Hvis det blir nedleggelse sivilt, kan det hende det blir ytterligere noe på forsvaret, sier Syversen.

Han åpner dessuten for å droppe en tredje rullebane på Gardermoen, slik flere Østfold-politikere har tatt til orde for tidligere.

– Når det gjelder flyplasskapasitet, kan det fort bli et spørsmål om det er bedre å utnytte kapasitet på Rygge enn å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, sier Syversen.

Styret i Rygge sivile lufthavn har varslet at flyplassen må legges ned dersom Ryanair holder fast på sine planer om å stenge sin base ved Rygge. (©NTB)