Disse kjemikaliene kan du få du i deg når du spiser fast food

Det viser en ny studie.

Ifølge en ny studie publisert i Environmental Health Perspectives har personer som ofte spiser hurtigmat høyere nivåer av ftalater i kroppen, enn de som ikke gjør det. Dette kan tyde på at personer som spiser mye take away utsetter seg selv for skadelige kjemikalier.

Forskerne undersøkte resultatene fra 8.877 deltakere i det amerikanske «Centers for Disease Control and Preventions» nasjonale helse- og ernæringsstudie. Omkring en tredjedel av deltakerne hadde spist hurtigmat i løpet av det siste døgnet. Det inkluderte behandlet eller pakket mat, take away og mat som ble hentet fra restauranter uten servitører, skriver Fox News.

Deltakerne skrev ned det de spiste i 24 timer og ga urinprøver, som ble testet for ftalatene DHEP og DiNP. Begge disse kjemikaliene er forbudt i leker og småbarnsprodukter.

Undersøkelsen viste at de som spiste mye hurtigmat hadde 24 til 40 prosent høyere nivåer av ftalater i urinen, enn de som sjelden spiste denne typen mat, skriver CBS News.

- Vi fant en statistisk signifikant sammenheng mellom mengden av fast food personene har spist de siste 24 timene, og nivåene av to spesielle ftalater i kroppen, sa Ami Zota, som er en av forskerene bak studien, til CBS News.

Ftalater tilhører en type industrielle kjemikalier som blant annet brukes for å lage fastfood-emballasje og andre gjenstander som benyttes i produksjonen av hurtigmat. Tidligere forskning har antydet at ftalatene kan lekke ut av plastemballasjen og påvirke mat som bearbeidet på en spesiell måte.

Forskerne kan derimot ikke fastså at det er en sammenheng mellom testpersonenes nivåer av ftalatene i urinen, og deres inntak av fastfood. Det ble heller ikke målt eller funnet ftalater i selve hurtigmaten.