Disse har fått permisjon fra Stortinget

Listen er ikke lang.