Dette er svarene på flyktningspørsmålene

SOL gir deg svar på de mest vesentlige spørsmålene om krisen.

Hva er utfordringene Europa må løse for å håndtere krisen?


Grensesamarbeidet i Europa forutsetter at man har et mottaks- og behandlingsapparat i alle land og en effektiv kontroll ved grensen til Schengen-området. Det har man ikke i Europa i dag, og tusenvis av migranter og flyktninger strømmer inn i unionen daglig. Politikerne har også vist omfattende handlingslammelse.

Ifølge FN har det internasjonale samfunnet bare bidratt med en tredjedel av den hjelpen som er nødvendig for å hjelpe flyktningene i Syria og nabolandene dette året, skriver Aftenposten.
Menneskesmugling er også blitt stor business, som en følge av den voldsomme pågangen av flyktninger som vil til Europa. Menneskesmuglerne lar profitt gå foran sikkerhet.

Flyktningene skal også integreres i et Europa som allerede er under press, og europeiske sikkerhetstjenester frykter at terrorister fra IS og andre ekstremistgrupper skal gjemme seg blant flyktninger og utføre angrep.

LES MER: Dette er de enorme utfordringene Europa må løse for å håndtere migrantkrisen?

(FOTO: Geert Vanden Wijngaert/AP)

Hva skjer når de kommer til Norge?


UDI gir beskyttelse (asyl) til mennesker som er forfulgt i hjemlandet og/eller flykter fra et land der det er farlig å leve, som i dagens Syria. Migranter som reiser fra fattigdom i håp om et bedre liv får ikke asyl.

Aller først blir asylsøkerne registrert av Politiets Utlendingsenhet (PU) i Oslo som har ansvaret for å registrere alle som søker asyl i Norge. Asylsøkerne blir bedt om å fortelle hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan de har kommet seg til Norge. De blir også bedt om å levere inn pass og andre identitetspapirer.

Les mer: Flyktningkrisen gjør at UDI iverksetter beredskapsplan

Hvor mange kommer til Norge?


Fram til 31. august har det kommet 8336 asylsøkere til Norge. Den første uken i september ble det registrert 753 asylsøkere, ifølge UDI.

Stortingsflertallet har vedtatt å ta imot 2120 kvoteflyktninger i år, av disse 1500 syrere. Det vil også komme flere asylsøkere utover i året.

Totalt i 2015 vil det være behov for å bosette ca. 13 300 flyktninger.

Les mer: Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?Statsminister Erna Solberg besøker frivillige som deler ut klær, toalettsaker og mat til nyankomne flyktninger på Tøyen i Oslo (FOTO: Berit Roald/NTB Scanpix)


Hvem flykter over middelhavet?


Av de som flykter i båter over Middelhavet kommer størstedelen fra Syria, Afghanistan og Eritrea. Ifølge IOMs «Mediterranean Update» kommer 93.699 fra Syria, 32.414 fra Afghanistan og 25.657 personer fra Eritrea.

De anslår at totalt 378,343 mennesker dratt over Middelhavet hittil i år.

Hva er forskjellen på kvoteflykninger, immigranter og asylsøkere?  • Kvoteflyktning - Personer som ikke kan tilbys en varig løsning der de befinner seg og derfor presenteres for overføring til et tredje land.

  • Asylsøker - Statusen en person har fra vedkommende har søkt om beskyttelse (asyl), og fram til UDI eller UNE har behandlet søknaden og fattet et endelig vedtak.
  • Immigranter/Migranter - Betegnelsen på de som av forskjellige grunner velger å «dra til og bosette seg i et fremmed land».Les mer: Immigrant og flykning - er det en forskjell?Hva er Dublin-avtalen?Dublin-avtalen, eller Dublin-samarbeidet, er et regelverk som legger føring om hvilken medlemsstat (EU, Island, Sveits, Liechtenstein eller Norge) som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad og klargjør hvilke minimumsrettigheter asylsøkerne har.

Det er det første medlemslandet asylsøkeren kommer til som skal ta ansvar for søknaden, så dersom asylsøkeren reiser til og søker om beskyttelse i et annet Dublin-land, skal han eller hun sendes tilbake til det landet som allerede har behandlet søknaden, eller som skal ha ansvar for å behandle søknaden.

Les mer: Derfor frygter flygtningene at få taget deres fingeraftryk

 (FOTO: Jon Petter Evensen/Aftenposten)

Hvordan kan jeg hjelpe?


Dersom man ønsker å hjelpe så kan man for eksempel støtte redningsarbeidet i Middelhavet. Det er flere organisasjoner som gjerne tar i mot donasjoner, f.eks Flykninghjelpen, Care, Amnesty, Redd BarnaRøde Kors, og Leger uten grenser.

En annen ting man kan gjøre er å bidra i sin egen hjemkommune. Flykninger som kommer til Norge har som regel lite klær, og få eiendeler, så mange ville nok satt pris på leker til barna og varme klær nå som høsten er i anmarsj.

Over 5282 flyktninger bor på asylmottak mens de venter på et sted å flytte til, og ute i kommunene er det bosatt 4986 mennesker som har fått innvilget asyl. Dette er mennesker uten noe særlig nettverk, og med barn som sikkert kunne tenke seg å delta på aktiviteter.

Les mer: Ni myter og fakta om flyktninger til Europa

Les mer: 14 om Flukten til Europa

Les også: 10 ting du burde vite om Syriakrisen

Les også: Dette vet vi om kidnappingen i Syria