Statsbudsjettet 2024:

Dette er lekkasjene

6. oktober legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt.

Trygve Slagsvold Vedum legger fredag fram statsbudsjettet.Fredag morgen dro han tidlig avgårde fra sin bopel for å gjøre al klart til fremleggelsen på stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB
Trygve Slagsvold Vedum legger fredag fram statsbudsjettet.Fredag morgen dro han tidlig avgårde fra sin bopel for å gjøre al klart til fremleggelsen på stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Samferdsel

 • Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.
 • Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.
 • Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.
 • 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.
 • 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.
 • Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

 • Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.
 • Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.
 • 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.
 • Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.
 • Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.
 • 35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.
 • Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

Forskning og høyere utdanning

 • 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.
 • Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

 • 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.
 • 33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.
 • 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.
 • 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.
 • Militært
 • Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024.
 • 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.
 • 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

 • 40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.
 • 1,1 millioner kroner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • 37 millioner kroner til samisk språk og kultur
 • Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

 • Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.
 • Vil avvikle høyprisbidraget på vannkraft og vindkraft fra 1. oktober 2023.- Høyprisbidraget er et godt eksempel på at det norske samfunnet er et spleiselag. I en urolig tid med svært høye strømpriser fikk kraftprodusenter ekstraordinært høye overskudd. Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
 • Regjeringen plusser på oljepengebruken med 37,5 milliarder kroner, men holder seg godt under handlingsregelen med 409,8 milliarder oljekroner.
 • Vil innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Regjeringen foreslår å senke skatten til 35 prosent. Det forventes at ordningen vil dra inn 300 millioner kroner til statskassen årlig.
 • I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, reduserer regjeringen veibruksavgifter på bensin og mineralolje med til sammen 780 millioner kroner, ifølge Dagbladet. Veibruksavgifter er særavgifter som har til hensikt å stille brukere av motorkjøretøy overfor de eksterne kostnadene som bruk av motorkjøretøy medfører.

Annet

 • Politiets budsjett økes med 500 millioner kroner.
 • Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.
 • Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.
 • 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.
 • 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.
 • 40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.
 • Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.
 • 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.
 • 380 millioner kroner til ungdomsgarantien i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.
 • 90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.
 • 10 millioner kroner til å styrke rovviltarbeidet i Nord-Norge. Økningen anslås å øke antallet ansatte i Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark fra 28 til 35 ansatte.
 • Økning i skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Vi bryr oss om ditt personvern

SOL er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer