Vis mer

Dette er det viktigste fra statsbudsjettet

Og dette vil det bety for deg.

(upublisert) Opprettet


I dag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett.

SOL oppdaterer saken fortløpende.

Regjeringen vil bruke 1245 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2016. 194 milliarder skal komme fra Oljefondet. Det er 2,8 prosent av fondets verdi, og ny rekord, skriver NRK.

Les også: Studiestøtten økes med 316 kroner i måneden – reaksjonene hagler på Twitter
Les også:
Dette er budsjettlekkasjene

SOL samler de viktigste punktene fra statsbudsjettet: Dette er blant endringene regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2016.
 1. Tiltakspakke mot arbeidsledighet


  Regjeringen anslår at arbeidsledigheten i Norge vil være på 4,4 prosent i år, og 4,5 prosent neste år.

  I budsjettet for 2016 vil de bruke 4 millirder på en tiltakspakke for å bekjempe arbeidesledighet.

  Denne er rettet spesielt mot næringer som merker konsekvensene av lavere vekst. De foreslår å bevilge til sammen 2,5 milliarder kroner til ulike tiltak innen vedlikehold og bygg, 960 millioner til næring og innovasjon og 589 millioner til tiltaksplasser for arbeidsledige.

  Se detaljert oversikt over hvilke områder som får penger i tiltakspakken her.


 2. Vil hjelpe unge ut i jobb


  (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

   

  - Først og fremst har arbeidsledigheten økt mest blant unge, sa Siv Jensen, under budsjettfremleggingen.

  På budsjettet er det som nevnt satt av 589 millioner kroner til tiltaksplasser for arbeidsledige.

  Regjeringen foreslår å øke antall tiltaksplasser neste år med 4.000 til 16.000 plasser, som en del av sysselsettingspakken. En firedel av de nye plassene skal gå til unge. .

  - Flere mennesker i landet har fått jobb. Antall sysselsatte har økt med over 20 000 det siste året, samtidig har det blitt flere arbeidsledige, sa Siv Jensen og viser til at det særlig er ungdom som rammes - og at det er vanskelig for dem å komme inn i arbeidsmarkedet.


Oppvekst og utdanning:
 1. 2.200 nye studentboliger og 316 kroner mer


  (FOTO: Svein Nordrum / NTB scanpix)

  Siv Jensen legger fram at regjeringen vil starte bygging av 2.200 nye studentboliger. Dersom studentboligforslaget vedtas i Stortinget, vil regjeringen sørge for totalt 5.700 boliger.

  Det kommer også fram i budsjettet at studiestøtten foreslås økt utover prisveksten, noe som vil gi studentene 316 kroner mer i måneden, melder NTB.

  Les også: Studiestøtten økes med 316 kroner i måneden - reaksjonene hagler på Twitter


 2. Inntil 2600 nye barnehageplasser


  (FOTO: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix)

  Regjeringen foreslår å bevilge 400 millioner slik at kommunene kan få et mer fleksibelt barnehageopptak.

  Det vil trolig sørge for at ventetiden går ned for familier med barn født etter 1. september. Dersom forslaget går gjennom, vil det sørge for inntil 2600 nye barnehageplasser.

  Det foreslås også en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner. Flere kommuner vil i tillegg få et såkalt veksttilskudd. Det er foreslått å bevilge 440 millioner til det. Det skal hjelpe kommuner med en rask folkevekst til å ha godt nok helsetilbud.


 3. Hovedpunktene for skole


  Ifølge Aftenposten skal 100 millioner gå til en realfagssatsning i skolen. 80 millioner av disse skal gå til en ekstra naturfagstime på 5., 6. eller 7. trinn.

  20 millioner skal gå til lese- og skrivetiltak. Dette skal styrke kompetansen til lærere og barnehageansatte.

  Etter- og videreutdanning skal det også satses videre på. Bevilgningen vil være på 1,1 milliarder kroner. 5050 lærere skal få videreutdanning.

  Kommuner og fylkeskommuner skal kunne låne opptil 1,5 milliarder kroner for å pusse opp svømmeanlegg og skoler.


Økonomi:
 1. Skattelette


  Regjeringen senker personskatt og selskapsskatt med 3,1 milliarder kroner bokført og 9,1 milliarder påløpt.

  Med skattelette vil det bli enklere å investere og satse, og for hver enkelt å styre sin egen økonomi, mener Siv Jensen.

  - Vi forelslår et skattelette på til sammen 9,1 milliarder kroner, sier hun.

  Forslaget til statsbudsjett gir skattelette til alle som tjener mindre enn to millioner kroner, skriver Nettavisen.


 2. Maksbeløpet for BSU økes


  (FOTO: Espen Bratlie / Samfoto / NTB scanpix)  Regjeringen øker maksbeløpet fo sparing i BSU-ordningen. Maksbeløpet økes fra 200.000 kroner i året til 300.000 kroner, får Dagbladet bekreftet.


  Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som tilbys i de fleste norske banker – og de som benytter seg av ordningen kan få inntil 5000 kroner i skattefradrag.


 3. Økt bostøtte for rundt 20.000 familier


  Regjeringen foreslår å øke bostøtten til barnefamilier med lav inntekt med 60 millioner kroner. Dette vil gjelde for rundt 20.000 barnefamilier.


  I praksis betyr forslaget at man hever taket for boutgifter med 2.000 kroner for hver person i økonomisk vanskeligstilte husstander til og med familiemedlem nummer fem, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

  En familie på fire med boutgifter som ligger over grensene, vil for eksempel kunne få en økning i bostøtte på 5.085 kroner i året. En familie på to vil få en økning på 2.137 kroner, ifølge departementet.
 4. Trinnskatt erstatter toppskatt


  Samtidig som statsbudsjettet ble lagt frem la regjeringen frem et helt nytt skattesystem. Trinnskatten skal erstatter toppskatten vi har i dag.

  I dag har toppskatten to trinn, det første på 550.000 kroner (9 prosent), og det andre på 885.600 kroner (12 prosent). Modellen med trinnskatt betyr at personskatten øker til fire trinn, avhengig av hvor mye man har i personinntekt etter fradrag.

  Dette kommer på toppen av en ny skattesats på 25 prosent og en trygdeavgift på 8,2 prosent. I dagens system er skattesatsen i bunn på 27 prosent.

  Dette er trinnene:

  1.trinn: Fra 158.000 kroner øker skatten på lønnsinntekter med 0,8 prosent

  2. trinn: Fra 224.900 kroner øker skatten med nye 1,6 prosent

  3. trinn: Fra 565.400 kroner øker skatten med nye 10,6 prosent. Dette trinnet erstatter dagens første trinn i toppskatten .

  4.trinn: Fra 909.500 kroner øker skatten på lønnsinntekter med 13,6 prosent.


 5. Fotballbilletter og NRK-linsen blir dyrere


  (FOTO: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix)

  Finansminister Siv Jensen foreslår i neste års budsjett å øke momsen på flere tjenester med 2 prosentpoeng, fra 8 til 10 prosent.

  Dette vil bety at nordmenn kan måtte belage seg på å betale mer for hotellovernattinger, NRK-lisensen, transport og fotballbilletter.

  - Økningen må sees i sammenheng med øvrige endringer, der disse næringene vil nyte godt av en skatteomlegging som bidrar til å øke den økonomiske veksten, skriver Finansdepartementet.


 6. Det blir dyrere for tobakk, snus og alkohol


  (FOTO: Espen Braata / VG)

   

  Nord24 skriver at regjeringen vil øke avgiftene for snus og røyketobakk i neste års statsbudsjett.

  Skjer dette vil avgiftene for alkohol, tobakk og snus bli:

  Sigarer, sigaretter og røyketobakk: 2,5 prosent. Det betyr en økning fra 244 kroner 250 kroner per 100 gram.

  Snus og skråtobakk: Regjeringen ønsker å øke avgiftene for disse tobakksproduktene med to prosent. Det innebærer en økning fra 99 til 101 kroner per 100 gram.

  Alkoholprodukter: Alkohol med volumprosent fra 0-4,7, (i hovedsak si øl og cider som selges på butikken), blir 2,5 prosent dyrere i regjeringens forslag.

  Det samme gjelder brennevin.

  Vin og sterkøl: Dette blir også enda litt dyrere: Produkter med alkoholvolum fra 4,7 til og med 22 prosent alkoholnivå får en avgiftsøkning på 2,6 prosent.

  DinSide skriver også at prisene vil øke for sjokolade- og sukkervarer, årsavgift og strøm.


Helse og omsorg:
 1. Helse og omsorg


  Regjeringen foreslår nærmere 2,9 milliarder kroner til aktivitetsvekst ved sykehusene.

  Dette er en økning sammenlignet med tidligere år. Regjeringen legger til rette for 2.500 nye heldøgns omsorgsplasser i 2016.

  – Rask behandling er både god økonomi og gir trygghet for den enkelte. Vi foreslår derfor nærmere 2,9 milliarder kroner i økte bevilgninger til sykehusene slik at flere kan behandles, sa Jensen i finanstalen til Stortinget.


  I 2016 starter forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. I forsøksperioden på tre år vil Regjeringen bruke 700 millioner kroner til kommunene som skal delta.

  De styrker også det kommunale rusarbeidet med 400 millioner kroner.


 2. Gratis HPV-vaksine til kvinner opp til 26 år


  (FOTO: Trond Solberg / NTB scanpix)

  Regjeringen foreslår å bevilge 72 millioner kroner til et tilbud om HPV-vaksine til alle kvinner opp til 26 år. Vaksinen beskytter blant annet blant annet mot livmorhalskreft.

  Tilbudet skal gis gjennom et opphentingsprogram i 2016 og 2017.


Justis og beredskap:
 1. Mer politi og flere fengselsplasser


  (FOTO: Vegard Grøtt / NTB scanpix)

  Får regjeringen det som de vil, kommer politiet og beredskapen til å bli styrket med 830 millioner kroner neste år.

  145 millioner kroner er satt av til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mens politiet skal styrkes med 347 nye stillinger, skriver NTB.

  147 millioner foreslås til gjennomføring av nærpolitireformen. I tillegg vil regjeringen videreføre 127 millioner kroner til arbeidet fra 2015, slik at det totalt bevilges 275 millioner kroner til formålet.

  Regjeringen foreslår også å styrke fengselsvesenet slik at det vil bli 242 nye fengselsplasser i Nederland, 181 nye plasser på Ullersmo og på Eidsberg, 41 nye plasser i Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger, i tillegg en ny ungdomsenhet i Eidsvoll.

  Prøveprosjektet med Det er også foreslått bevilget 3 millioner kroner til dyrepoliti slik at pilotprosjektet kan videreføres, melder NTB.


 2. Styrking av UDI og Politiets Utlendingsenhet


  Utlendingsdirektoratet (UDI) får 5 millioner kroner ekstra.

  - En velfungerende utlendingsforvaltning blir enda viktigere nå som Norge opplever en økt tilstrømming av flyktninger og asylsøkere. Derfor øker vi kapasiteten i utlendingsdirektoratet, sier Siv Jensen.

  Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på i overkant av 227 millioner kroner for 2015 for å håndtere flyktningkrisen. De styrker politi- og lensmannsetaten med 97,1 million kroner og bevilger 50 millioner til Politiets Utlendingsenhet for å øke kapasiteten knyttet til registrering av asylsøkere.

  Pengene skal også brukes for å få raskere bosetting i kommunene. På grunn av den økte tilstrømmingen av enslige mindreårige asylsøkere vil regjeringen også styrke bevilgningene til omsorgssentrene med 65 millioner kroner i år, skriver NTB.

  Regjeringen vil også bevilge drøyt 47 millioner kroner til EUs grensekontroll Frontex og Triton-operasjonen.


Bistand:
 1. Bistand


  Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 milliarder kroner til bistand. Det er en økning på nærmere 30 prosent.

  1,5 milliard er øremerket Syria og nabolandene.

  - Norge er en av de største humanitære giverne, men vi må få med fler. Derfor har vi også tatt initiativ til en giverlandskonferanse, sier Siv Jensen under fremleggingen av budsjettet.Vi bryr oss om ditt personvern

sol er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på sol.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.