Forskjellen på betinget og ubetinget fengsel

Dette betyr straffen

Hva er forskjellen på ubetinget og betinget fengsel? Og hva betyr egentlig forvaring. Her er svaret.

FORSKJELLEN PÅ BETINGET OG UBETINGET FENGSEL: Ila fengsel i Bærum. Her soner flere sin ubetingete fengselstraff. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
FORSKJELLEN PÅ BETINGET OG UBETINGET FENGSEL: Ila fengsel i Bærum. Her soner flere sin ubetingete fengselstraff. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Det dukker stadig opp i saker hvor det har blitt begått lovbrudd og hvor en part enten blir dømt til betinget eller ubetinget fengsel som konsekvens av lovbruddet, men hva er egentlig forskjellen?

Betinget fengsel

Om en person blir dømt til betinget fengsel betyr det at den dømte personen slipper å sone straffen sin i fengsel gitt at han/hun oppfyller visse betingelser. En av betingelsene i en betinget dom vil alltid være at den domfelte ikke skal begå nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid som vanligvis er på to år.
Andre betingelser kan være:

  • oppholde seg på et bestemt sted
  • gjennomføre utdanning
  • avholde seg fra alkohol

Straffen faller bort når de gitte betingelsene i dommen er oppfylt. Det betyr at personen som er dømt til betinget fengsel er ferdig sonet dersom det ikke er begått noen nye lovbrudd i løpet av prøvetiden og at personen for eksempel har holdt seg rusfri som kan være en del av betingelsene for dommen.

Ubetinget fengsel

Om en person begår et lovbrudd og dømmes til ubetinget fengsel betyr det at personen må sone straffen i fengsel. I Norge kan man løslates på prøve dersom to tredjedeler av straffen og minst 60 dager er sonet. Det skjer bare om kriminalomsorgen mener den dømte ikke er i fare for å begå ny kriminalitet i prøvetida.

Forvaring

Om en først dømmes er det også en risiko for å få straffen sin i forvaring. Det betyr at den dømte i teorien kan sitte fengslet resten av livet. En forvaringsdom kan forlenges med fem år av gangen. Det er ofte volds- og seksualforbrytere i tillegg til personer som gjentatte ganger har begått alvorlig kriminalitet som dømmes til forvaring i Norge. Om en forvaringsdom er aktuell, skal det foretas en kartlegging av den tiltaltes livsforhold og framtidsmuligheter - også kalt en personundersøkelse, i tillegg har retten også mulighet til å få gjort en rettspsykiatrisk undersøkelse av den tiltalte. For at en forvaringsdømt skal få dommen opphevet må den under soningen ha mulighet til å endre atferden og tilpasse seg et liv på utsida. Det skal det legges til rette for. Dersom det ikke er tilfelle og den dømte ikke oppfyller dette kravet vil ikke forvaringsdommen bli opphevet.

Hele poenget med en forvaringsdom er å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet fra den domfeltes side.

I Norge er en forvaringsdom på 21 år med minstetid på 14 år lovens strengeste straff.

Andre mulige straffer

Alle lovbrudd straffes ikke med betinget og ubetinget fengsel, eller forvaring. Det finnes en rekke andre straffer en kan få i Norge.
Bot: Bot kan brukes i kombinasjon med annen straff eller som en alenestående straff. Om dommen er betinget fengsel brukes bot av og til for å gi den dømte en mer merkbar reaksjon. Boten varierer ut ifra grovheten på det straffbare forholdet i tillegg til hensyn til den dømtes økonomiske situasjon.
Samfunnsstraff: Samfunnsstraff brukes ofte ovenfor unge lovbrytere eller personer under behandling for rusmisbruk. Det er et alternativ til fengselsstraff hvor den dømte dømmes til å utføre en samfunnsnyttig tjeneste. Det er kriminalomsorgen som bestemmer hva og når det skal skje.
Tvungent psykisk helsevern: En dom på overføring TIL til tvungent psykisk helsevern betyr at den dømte overføres til spesialisthelsetjenesten som betyr psykiatrisk sykehusbehandling for den psykiske lidelsen. Denne form for straff er aktuelt dersom gjerningspersonen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Om en dømmes til tvungent psykisk helsevern må dommen opp i retten hvert tredje år og den kan vare livet ut, men om man på et tidspunkt blir erklært frisk vil man bli satt fri. Det er derimot en mulighet for å bli dømt til å sone videre i fengsel.

Kilder: Kriminalomsorgen, Norges domstoler.

Vi bryr oss om ditt personvern

SOL er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer