- Det er tøv å skylde på MDG for at bommen er dyrere

Det er bred politisk enighet om bomsatsene.