Det er feil å hevde at elbiler ikke er miljøvennlige sammenlignet med fossilbiler

Påstanden er faktasjekket.