Den røde delen av dette kartet sier noe om hvor merkelig verden er

Forbløffende!Kartet ble først laget i sommer, men har igjen blitt en snakkis på sosiale medier. Og det er kanskje ikke så rart at mange interesserer seg for dette bildet:

For det viser nemlig at fem prosent av verdens befolkning er bosatt i områdene på kartet som er farget blått. Til sammenligning er det faktisk like mange mennesker som bor på det røde feltet.

Max Galka, som skriver for blant annet Metrocosm og Huffington Post, fant et lignende kart på nettstedet Reddit og bestemte seg for å se på om det var hold i påstanden om befolkningstettheten.

"Jeg var skeptisk, så jeg bestemte meg for å sjekke tallene. Det viste seg å ikke være helt korrekt da det røde feltet på orginalkartet "bare" sto for tre prosent av verdens befolkning", skriver han på Metrocosm.

De to landene som faller inn under det røde feltet er forøvrig Bangladesh og deler av India.


Overpopulasjon i Sør-Asia


Det er knyttet en del bekymring til overpopulasjonen i de sør-asiatiske landene - med tanke på hvor mye det tærer på de enkelte landenes ressurser. Galka deler imidlertid ikke den bekymringen.

– Jeg ser på Sør-Asias befolkningstetthet som en positiv ting. Det er både økonomisk-, sosialt og miljøeffektivt for mennesker å leve i tett befolkede områder, sier han ifølge nettsiden IFLScience.

Legg til sol_no på SnapChat