Annonse

- Den norske nedturen vil vare lenger enn først anslått

Det tror DNB.

Oljeprisen vil ligge på et lavt nivå lengre enn antatt. Det får store konsekvenser for hele den norske økonomien.


Det er en av hovedkonklusjonen i DNBs «Halvårsrapport, Økonomiske Utsikter 2-15» som ble presentert onsdag.


- Norsk økonomi er inne i en bølgedal, som følge av en pågående kraftig revers i oljenæringens investeringer. Med utsikter til bare en beskjeden oppgang i oljeprisen vil perioden med vekst under normalen trolig vare lenger enn tidligere anslått, heter det i rapporten.


Foreløpig er det regioner og bransjer med stor tilknytning til petroleumsnæringen som tydelig har merket nedturen, med høyere arbeidsledighet og lavere aktivitet.


- Fremover må vi imidlertid regne med at ringvirkningene treffer større deler av næringslivet, påpeker DNB.USA og Kina skuffer


Det er ikke bare Norge som vil slite framover. DNB har nedjustert forventningene til hele verdensøkonomiens utvikling i 2015, sammenlignet med hvordan utsiktene var for et halvt år siden. Hovedårsaken er langt svakere vekst i USA og Kina enn økonomene spådde i januar.


- Vi anslår nå en vekst i industrilandene og vekstøkonomiene på henholdsvis 1,75 og 4 prosent i år, begge deler 0,5 prosentenhet lavere enn anslått i januarrapporten.Valutaendring


Det er særlig industrilandene som sliter med overkapasitet og lite lønns- og prispress. Det fører med seg lave renter både på kort og lang sikt. Ikke minst bidrar en mye lavere oljepris enn forventet til å bremse økonomisk vekst.


Norge har i flere år hatt en særskilt høy vekst sammenlignet med resten av Europa.


Med høyere ledighet og lavere lønnsvekst kommer nå lavere inflasjon og svakere norsk krone. DNB påpeker likevel at en fortsatt ekspansiv penge- og budsjettpolitikk vil gi en reell inntektsvekst for husholdningene på 2-tallet. (©NTB)