De 9 heteste sakene det krangles om i valgkampen

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Her er sakene som går igjen i valgkampen.
 1. Høyre: Skape trygge arbeidsplasser


  Statsminister Erna Solberg (H) snakket om hva Høyre har gjort og vil gjøre, for å bekjempe arbeidsledighet i partilederduell i VGTV-studio 7. september. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

  Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeidsledigheten i Norge steget til 4,5 prosent i juni. Høyre mener man må legge enda bedre til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser.

  - Vi har ligget i forkant på en av de viktigste tingene som skjer. Nemlig den langsiktige omstillingen. Norges fremste jobb fremover er å sørge for at vi får nye arbeidsplasser, får nye områder som bidrar til å betale de høye lønningene vi er vant til, og som kan gi oss skattepenger for å berge velferden fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) under en partilederdebatt i VGTV.

  Her kan du lese mer om Høyres politikk.


 2. Frp: Vil hjelpe flyktningene i nærområdene


  Fremskrittspartiet stilte seg utenfor Syria-avtalen på Stortinget. Hovedbegrunnelsen var manglende kapasitet i kommunene og at det allerede er mange som venter i mottak på et sted å bo. FOTO: Terje Pedersen/NTB scanpix

  Frp stilte seg utenfor avtalen på Stortinget om å ta imot 8000 syriske flyktninger de neste tre årene, og vil heller hjelpe en million syrere i nærområdene. Hver kommune må si ja eller nei til å bosette flyktningene. Partiet mener hjelpen når frem til flere om man heller hjelper i nærområdene, og at dersom kommunene sier ja, kan det gå ut over velferdstjenestene.

  – Frp var ikke en del av avtalen, men vi har sagt at vi vil følge den opp i regjering. Samtidig er det opplagt for alle at dette vil kreve mye av Norge. Asylanttilstrømmingen vil skape problemer og sette mottaksapparatet vårt under betydelig press, sier Jensen til NTB.

  Her kan du lese mer om Frps politikk.


 3. Krf: Nei til søndagsåpne butikker


  KrF mener at hvis man skal ha en dag der familie og venner kan ha lett for å samles, bør det være en dag som er felles for alle. FOTO: Skjermdump fra KrFs valgkampvideo

  Kristelig Folkeparti er klare på at de vil ta alle politiske virkemidler i bruk for at søndagen skal bevares som fridag og hviledag. De ønsker ikke å ha generell åpning av butikkene på søndager.

  - Ærlig talt så hadde jeg ikke trodd at søndagsåpne butikker skulle bli et tema i kommunevalget. Men slik saken står nå, så står kampen om dette i realiteten mandag 14. september, sier Hareide til Aftenposten.

  Her kan du lese mer om KrFs politikk.


 4. Venstre: En skole for kunnskap og like muligheter for alle


  Skolen må gi alle barn som vokser opp kunnskap og like muligheter i livet, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

  Venstre ønsker at det skal settes av en halv milliard ekstra til videreutdanningstiltak for lærere i neste års statsbudsjett. Partiet mener flere lærere, istedenfor mer videreutdanning, vil føre til flere ufaglærte og dermed lavere kvalitet på undervisningen.

  – Vi mener ikke at lærerne er dårlige. Men vi mener at det er viktig å ha lærere som kan fagene sine og som får et faglig påfyll i løpet av yrkeskarrieren sin, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til TV2.

  Her kan du lese mer om Venstres politikk.


 5. Ap: Flere arbeidsplasser


  Under en partilederduell på VGTV uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at når ledigheten stiger, må vi være ekstremt på vakt mot at den biter seg fast på et høyt nivå. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

  Arbeiderpartiet vil skape flere arbeidsplasser og sette i verk flere tiltak mot økt arbeidsledighet. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var 4,5 prosent uten jobb i Norge i juni. Jonas Gahr Støre mener regjeringen lenge har undervurdert økningen i arbeidsledigheten. Ap mener regjeringens tiltak kommer for sent, og er altfor svake.

  – Fremfor å bruke penger på skattekutt må vi få mer målerettede tiltak inn mot næringer i omstilling, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

  Her kan du lese mer om Arbeiderpartiets politikk.


 6. Sp: Kamp mot tvangssammenslåing


  Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener kommuner skal kunne ta avgjørelser om kommunesammenslåing selv, uten trusler om tvang. FOTO: NTB Scanpix

  Senterpartiet er ikke negative til at kommuner velger å slå seg sammen, men de er imot at kommuner slås sammen med tvang, som regjeringen har åpnet for. De mener en liten kommune må få lov til å forbli liten, dersom innbyggerne ønsker det.

  - Vi i Senterpartiet er imot tvangsekteskap, og det gjelder også kommuner, uttalte Slagsvold Vedum, i en debatt på DBTV.

  Her kan du lese mer om Senterpartiets politikk.


 7. MDG: Bærekraftige næringer


  Til VG sier MDG-talsmann Rasmus Hansson at alle pengene vi investerer i oljesektoren blir et rent tapsprosjekt fordi oljeprisen synker. FOTO: Terje Mortensen, VG / NTB Scanpix

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil satse satse stort på nye bærekraftige næringer, som skal overta for oljesektoren. De vil at disse næringene skal ha like gode vilkår som det oljebransjen hadde da oljenasjonen Norge ble født. Partiet ønsker en planmessig utfasing av oljevirksomheten over 20 år fram mot 2040.

  - Det samsvarer godt med den tidsperioden hvor vi må ha kuttet klimautslippene  dramatisk.Hvis vi skal være med på en anstendig innsats i den globale klimajobben taler dagens utvikling i oljemarkedet og oljesektoren for at vi har bråhast med å erstatte arbeidsplasser, sier Hansson til VG.

  Her kan du lese mer om MDGs politikk.


 8. SV: Heldagsskole og nei til hjemmelekser


  Audun Lysbakken og SV foreslår en daglig time til øvingsarbeid, slik at mesteparten av leksene kan gjøres på skolen med lærer til stede. FOTO: Audun Lysbakken.

  Sosialistisk Venstreparti ønsker en heldagsskole med skolelekser i stedet for hjemmelekser. Partiet mener at en heldagsskole vil gi barn like muligheter for læring.

  – Det går an å ta et oppgjør med hjemmeleksene allerede nå og innføre skolelekser på skoler over hele landet. Det vil vi foreslå i alle kommunestyrene der det nå kommer SV-ere inn, sier Audun Lysbakken til NRK.

  Her kan du lese mer om SVs politikk.


 9. Rødt: Minske de økonomiske forskjellene


  Rødtleder Bjørnar Moxnes mener det er på høy tid å minske forskjellene mellom fattige og rike i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

  Rødt ønsker å minske forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Partiet mener framveksten av forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. De er imot et samfunn hvor de rike får stadig mer, og mener vanlige menneskers trygghet smulder opp.
  Til Nettavisen sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes at syv av ti nordmenn ønsker et Norge med mindre forskjeller blant folk.


  - Det er vår hovedoppgave som folkevalgte å få ned forskjellene. At politikernes lønninger er skyhøye, mens det samtidig kuttes i velferden, er uholdbart. Da får man heller si fra seg lønn, sier Moxnes til avisen.

  Her kan du lese mer om Rødts politikk.

  Fortsatt usikker? Her finner du valgomatene.