Boligprisfall

Boligprisene sank med 0,7 prosent i juli, korrigert for sesongvariasjoner

Saken oppdateres.