Boligmarkedet

Flere spår at den enorme prisveksten i fjor vil avta i 2015.

Boligprisene i februar var 8,7 prosent høyere enn februar i fjor, men ekspertene tror dette vil flate ut.

Her kan du sjekke boligprisenes utvikling i din landsdel.

Se alle samlesider