Billigere månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus

Prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus reduseres kommende skoleår.

Prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus reduseres kommende skoleår. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus reduseres kommende skoleår. Foto: Cornelius Poppe / NTB Vis mer
Publisert

Viken fylkesting slutter seg til en avtale med Oslo kommune om et forsøk i skoleåret 2023/2024 med reduserte priser for månedskort for barn og unge.

Takstene for månedskort i alderen 6 til 19 år reduseres til 299 kroner, 399 kroner og 499 kroner for henholdsvis 1, 2 og 3+-soner.

– Dette er ett av flere viktige tiltak som kan bidra til å endre barn og unges reisevaner, og også bedre mulighetene for dem som ikke har andre transportalternativ. Vi er glade for at vi får til dette i hele Akershus allerede fra august i år, sier blant annet Olav Skinnes (Sp), som er fylkesråd for samferdsel, i en pressemelding.

Formålet er også å redusere biltrafikken og øke mobiliteten for barn og unge. Tiltaket finansieres i år med statlige midler til reduserte kollektivtakster gjennom byvekstavtalen. Neste år legges det til grunn at andelen til Akershus finansieres med 9 millioner kroner av bompengetilskuddet fra Oslopakke 3.

Fylkestinget behandlet saken 22. juni.

(©NTB)

Mer om