Bhattis ekskone får ikke jobb - går til søksmål

- Jeg føler meg svartelistet.

Søksmålet er begrunnet i diskriminering på grunn av etnisitet og livssyn, skriver VG.

Advokat Harald Stabell er på hennes vegne engasjert av Norsk Sykepleierforbund (NSF). I mai sendte Stabell et såkalt forhåndsvarsel om stevning til Helse Møre og Romsdal.

– Helse Møre og Romsdal har besvart forhåndsvarselet, og bedt meg redegjøre ved eksempler på hva Salvesen gjennom sin arbeidssituasjon ved Ålesund sykehus, har opplevd som diskriminerende. Det skal jeg selvsagt gjøre. Om vi ikke kommer til enighet, vil jeg raskt ta ut stevning mot helseforetaket, slik at saken blir behandlet i tingretten, sier Stabell.

Helse Møre og Romsdal bekrefter at de 26. mai mottok varsel om søksmål.

– Ikke spesielt religiøs

– Saken er oversendt vår advokat i Helse Midt Norge. Utover det har vi ingen kommentarer, sier Trine Kvalheim, kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal.

Margrethe Salvesen, som tidligere het Marjam Salvesen Bhatti, er halvt trønder og halvt algerier. Hun ble kjent i norsk offentlighet i 2010 som Bhattis kone. Forholdet med Bhatti tok slutt for noen år siden. I løpet av årene med Bhatti dukket det opp meninger i hennes navn som hun mener enten var feilsitert eller som var skrevet av Bhatti selv. Hun sier hun ikke er, og aldri har vært, islamist.

– Jeg er ikke spesielt religiøs, men jeg er politisk bevisst, sier Salvesen.

Fikk ikke vakter

Den ferske tilkallingsvikaren på psykiatrisk avdeling sier de ansatte begynte å fryse henne ut, de ble spydige og ignorerte henne.

– Voksne mennesker gråt på jobben fordi de var livredde for at jeg skulle utføre en terroraksjon. Hvorfor det? Fordi de har lest at jeg støtter selvmordsbombere, noe som ikke er sant, sier hun, og legger til at ledelsen deretter ringte og sa at hun ikke kunne få flere vakter.

– Jeg føler meg svartelistet i hele helsevesenet her i Ålesund nå, sier Salvesen. (©NTB)