Ber regjeringen vurdere uføre-endringer på nytt

Kan komme justeringer.

Stortinget ber regjeringen vurdere uførereformens konsekvenser for uføre med lave ytelser.

Det framgår av innstillingen til revidert nasjonalbudsjett som finanskomiteen avgir fredag. Punktet var også en del av vårens budsjettavtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– Vi har siden statsbudsjettet sett på effekten av uførereformen. I tre omganger har Stortinget justert reformen ved at uføre med gjeldsrenter har fått en forbedret situasjon. Nå ber vi regjeringen foreta en vurdering av hvorvidt reformen har gitt dårligere vilkår for uføre med de laveste ytelsene, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til NTB.

Uførereformen var tema for Stortingets aller første initiativdebatt tidligere i år. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har stilt seg positiv til å foreta ytterligere justeringer for å avhjelpe dem som kommer dårlig ut av reformen. (©NTB)