Antibiotikaresistens: Derfor kan folk dø av helt vanlige sykdommer

Om vi ikke får stanset problemet med antibiotikaresistens, kan dette bli resultatet.Om vi bruker for mye antibiotika, kan det føre til at bakterier utvikler resistens og at antibiotikaen dermed slutter å virke. Fordi vi bruker for mye antibiotika frykter fagfolk og forskere at sykdommer vi i dag enkelt kan behandle, kan bli dødelige.

Torsdag la helse- og omsorgsminister Bent Høie frem regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens. Nå vil regjeringen kutte bruken med hele 30 prosent innen 2020.
Et av tiltakene som er foreslått er et vaksinasjonsprogram for voksne, skriver VG.

Dette er grunnen til at helsevesenet og forskere nå roper varsku:


 1. Vanlige operasjoner kan bli umulige å gjennomføre


  Helt vanlige operasjoner kan bli svært risikable, og operasjoner som organtransplantasjon kan bli for farlige å gjennomføre fordi det er stor risiko for infeksjoner, skriver Dagbladet.

  Grunnen til at det kan bli vanskelig å utføre operasjoner er at man bruker antibiotika rutinemessig, for å forebygge infeksjoner. Antibiotika er nødvendig for at man skal kunne gjennomføre operasjonen på en sikker måte.

  «Om kort tid kan vi komme i en situasjon der infeksjonsrisikoen ved å gjennomføre standardoperasjoner som keisersnitt, hofteoperasjoner og hjertekirurgi blir for stor. En slik utvikling vil få store konsekvenser for nordmenns helse», står det i regjeringens handlingsplan, som ble lagt frem torsdag.


 2. Folk vil dø av «ufarlige» sykdommer


  Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

  Dersom antibiotika ikke lenger virker, vil folk kunne dø av sykdommer vi i dag anser som «ufarlige», fordi vi enkelt har kunnet behandle dem med antibiotika.

  – Mye av det vi kjenner som moderne medisin i dag, vil ikke kunne brukes dersom dette problemet får eskalere. En rekke medisinske behandlinger - operasjoner, kreftbehandlinger - vil bli umulige. Folk vil kunne dø av helt vanlige sykdommer, sier helseminister Bent Høie til VG.


 3. Ti millioner vil dø unødvendig


  Ti millioner mennesker vil dø hvert år på verdensbasis innen 2050, dersom det ikke utvikles ny antibiotika som kan behandle infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier, skriver BBC.


  Dette kom frem i en rapport bestilt av den britiske regjeringen, som ble lagt frem i 2014.

  Ifølge økonomer som har jobbet med rapporten vil dette koste verdenssamfunnet opp mot 100 billioner dollar.
 4. Infeksjoner med resistente bakterier vil øke


  Antallet infeksjoner med resistente bakterier er forventet å øke markant de neste 20 årene, skriver Dagbladet.


 5. - En katastrofe som skjer nå


  Jo mer antibiotika vi bruker, jo raskere blir bakteriene motstandsdyktige.

  - Resistens er ikke lenger en fremtidig trussel – det er en katastrofe som skjer overalt i verden, sa Anne Glover, professor i mikrobiologi og vitenskapelig sjefrådgiver for EU-kommisjonens president, under ESOF-konferansen i 2014.

  Hun la til at hvis vi vil bremse utviklingen må vi begynne å tenke på antibiotika som den aller siste behandlingsmuligheten vi har. I tillegg mener hun vi må sette i gang en stor satsning for å finne nye legemidler, skriver forskning.no.

  I 2012 slo Verdens helseorganisasjon fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor.


 6. Vi bruker altfor mye


  Altfor mange steder i verden kan man kjøpe antibiotika i butikken, og mange steder i verden har leger også lett for å skrive ut resept på antibiotika uten at det egentlig er strengt nødvendig.

  I tillegg bruker bønder antibiotika rutinemessig i for og vann, for å forebygge at dyrene blir syke, skriver forskning.no.


 7. Bakteriene tåler mange antibiotikatyper samtidig


  Det er ikke noe nytt at bakterier blir resistente. Det har antagelig skjedd så lenge bakterier har eksistert. Det nye er at noen bakterier blir multiresistente, og tåler mange antibiotikatyper samtidig, skriver Aftenposten.

  Nå rapporteres det om flere og flere bakterier som er resistente mot nesten alle typer antibiotika, men heldigvis er det svært sjelden bakterier blir resistente overfor all antibiotika (såkalt panresistens), skriver Folkehelseinstituttet.Legg til sol_no på SnapChat